Aktuellt 26 juli 2021

Rapportera krabbfynd

Du som hittat en främmande krabbart som till exempel blåskrabba eller kinesisk ullhandskrabba kan rapportera ditt fynd via Rappen

Blåskrabba liggande på en sten på havsbotten

Blåskrabba Hemigrapsus sanguineus. Foto Anders Salesjö

Om du hittar exemplar av en främmande art av krabba, till exempel blåskrabba, småprickig penselkrabba, kinesisk ullhandskrabba eller vitfingrad brackvattenskrabba vill vi gärna att du rapporterar ditt fynd via Rappen.
Länk till Rappen med information om hur du använder appen

Släpp inte tillbaka dessa krabbor i havet, utan avliva dem så snabbt och skonsamt som möjligt.

Så känner du igen de främmande krabborna:

Du som vill veta mer om främmande arter i svenska vatten hittar information här


Fler nyheter

  1. Aktuellt 2021-09-20

    HaV ger nu ökat stöd till länsstyrelserna för deras arbete med miljöprövning av vattenkraften samt kalkning och restaurering av vattendrag. Verksamheterna får 23 miljoner kronor vardera.

  2. Aktuellt 2021-09-17

    EU-kommissionen har beviljat ett sexårigt projekt som ska återuppliva bestånden av den starkt hotade flodpärlmusslan genom att förbättra deras livsmiljöer i Finland, Sverige och Estland. HaV är den största svenska medfinansiären.

  3. Aktuellt 2021-09-16

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tagit ett samlat grepp kring frågan om fiskereglering i marina skyddade områden. Resultatet av detta fleråriga arbete, som genomförts tillsammans med berörda länsstyrelser, innebär att myndigheten nu inför regleringar i ett trettiotal av dessa områden.

Publicerad: 2021-07-26
Sidansvarig: Webbredaktion