Aktuellt 26 juli 2021

Rapportera krabbfynd

Du som hittat en främmande krabbart som till exempel blåskrabba eller kinesisk ullhandskrabba kan rapportera ditt fynd via Rappen

Blåskrabba liggande på en sten på havsbotten

Blåskrabba Hemigrapsus sanguineus. Foto Anders Salesjö

Om du hittar exemplar av en främmande art av krabba, till exempel blåskrabba, småprickig penselkrabba, kinesisk ullhandskrabba eller vitfingrad brackvattenskrabba vill vi gärna att du rapporterar ditt fynd via Rappen.
Länk till Rappen med information om hur du använder appen

Släpp inte tillbaka dessa krabbor i havet, utan avliva dem så snabbt och skonsamt som möjligt.

Så känner du igen de främmande krabborna:

Du som vill veta mer om främmande arter i svenska vatten hittar information här


Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-02-02

    HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har ett regeringsuppdrag att följa upp och analysera arbetet med omprövningarna av vattenkraften. Den 1 februari lämnades en delredovisning till regeringen.

  2. Aktuellt 2023-02-02

    Idag, 2 februari, är det den internationella våtmarksdagen. Över hela världen fokuserar forskare och miljömyndigheter på de viktiga våtmarkerna – som har betydelse både för den biologiska mångfalden och klimatet. Här i Sverige stöttar HaV en rad våtmarksprojekt via LOVA-bidraget.

  3. Aktuellt 2023-02-01

    Vimma och id är två svagsimmande (sämre på att klara vandringshinder) fiskarter. De ska nu få hjälp av ett åtgärdsprogram som HaV arbetat fram.

Publicerad: 2021-07-26
Sidansvarig: Webbredaktion