Aktuellt 26 juli 2021

Rapportera krabbfynd

Du som hittat en främmande krabbart som till exempel blåskrabba eller kinesisk ullhandskrabba kan rapportera ditt fynd via Rappen

Blåskrabba liggande på en sten på havsbotten

Blåskrabba Hemigrapsus sanguineus. Foto Anders Salesjö

Om du hittar exemplar av en främmande art av krabba, till exempel blåskrabba, småprickig penselkrabba, kinesisk ullhandskrabba eller vitfingrad brackvattenskrabba vill vi gärna att du rapporterar ditt fynd via Rappen.
Länk till Rappen med information om hur du använder appen

Släpp inte tillbaka dessa krabbor i havet, utan avliva dem så snabbt och skonsamt som möjligt.

Så känner du igen de främmande krabborna:

Du som vill veta mer om främmande arter i svenska vatten hittar information här


Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-08-04

    Havs- och vattenmyndigheten har beviljat 26,6 miljoner kronor i bidrag till länsstyrelserna för att bekämpa eller förhindra spridning av invasiva främmande arter i akvatiska livsmiljöer.

  2. Aktuellt 2022-07-13

    För att skydda biologisk mångfald har ytterligare tio vattenlevande invasiva främmande arter blivit förbjudna att bland annat importera, sälja, överlåta eller sprida i naturen inom EU. Få av arterna förekommer i svensk natur, men flera av dem kan finnas i handel, trädgårdar, hem och parker.

  3. Aktuellt 2022-07-11

    Idag träder en ny delegerad förordning från kommissionen i kraft. Den ska skydda biologisk mångfald i marina skyddade områden på utsjöbankar i Kattegatt, och motverka bifångst av tumlare och sjöfågel.

Publicerad: 2021-07-26
Sidansvarig: Webbredaktion