Aktuellt 26 juli 2021

Rapportera krabbfynd

Du som hittat en främmande krabbart som till exempel blåskrabba eller kinesisk ullhandskrabba kan rapportera ditt fynd via Rappen

Blåskrabba liggande på en sten på havsbotten

Blåskrabba Hemigrapsus sanguineus. Foto Anders Salesjö

Om du hittar exemplar av en främmande art av krabba, till exempel blåskrabba, småprickig penselkrabba, kinesisk ullhandskrabba eller vitfingrad brackvattenskrabba vill vi gärna att du rapporterar ditt fynd via Rappen.
Länk till Rappen med information om hur du använder appen

Släpp inte tillbaka dessa krabbor i havet, utan avliva dem så snabbt och skonsamt som möjligt.

Så känner du igen de främmande krabborna:

Du som vill veta mer om främmande arter i svenska vatten hittar information här


Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-01-19

    Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en plan för tillsynsvägledning för åren 2022-2024. Planen beskriver bland annat de specifika frågor vi prioriterar under 2022 i vår tillsynsvägledning, samt generellt den tillsynsvägledning som planeras för 2023-2024.

  2. Aktuellt 2022-01-14

    Från 15 januari till 31 mars är det inte tillåtet att fritidsfiska torsk i Öresund och södra Östersjön (ICES* delområde 23 respektive 24). Fisket senare under året begränsas starkt. Svaga torskbestånd är orsaken. Beslutet är fattat av EUs fiskeministrar i oktober 2021.

  3. Aktuellt 2022-01-11

    Havs- och vattenmyndigheten, HaV, presenterar nu ett uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön för åren 2022-2027.

Publicerad: 2021-07-26
Sidansvarig: Webbredaktion