Aktuellt 5 juli 2021

Nyhetsbrev för små avlopp

Det sista nyhetsbrevet innan semestern innehåller bland annat fyra nya domar från Mark- och miljööverdomstolen samt ett yttrande från HaV om provtagning av anläggning med moduler.

Fler nyhetsbrev från HaV

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Fler nyheter

  1. Nyhetsbrev små avlopp 2021-09-01

    Jobbar du på miljöförvaltning? Hjälp oss gärna genom att svara på enkäten om teknikfördelning. Vi påminner också om att vi har tagit fram mallar för informationsblad till ansökan och det finns utbildningar både i GIS-stödet oh Vattenwebb att anmäla sig till. I detta nyhetsbrev kan du även läsa om de globala målen för vatten och sanitet och nya SGU-rapporter om grundvatten.

  2. Nyhetsbrev små avlopp 2021-07-01

    Det sista nyhetsbrevet innan semestern innehåller bland annat fyra nya domar från Mark- och miljööverdomstolen samt ett yttrande från HaV om provtagning av anläggning med moduler.

  3. Nyhetsbrev små avlopp 2021-03-25

    Denna gång kan du bland annat läsa om tre nya domar om små avlopp, Vattenmyndigheternas samråd om nytt åtgärdsprogram, CE-märkning, digitalisering av uppgifter om små avlopp och nyheter om standardarbete från SIS.

Publicerad: 2021-07-05
Sidansvarig: Webbredaktion