Aktuellt 5 juli 2021

Nyhetsbrev för små avlopp

Det sista nyhetsbrevet innan semestern innehåller bland annat fyra nya domar från Mark- och miljööverdomstolen samt ett yttrande från HaV om provtagning av anläggning med moduler.

Fler nyhetsbrev från HaV

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Fler nyheter

  1. Nyhetsbrev små avlopp 2021-07-01

    Det sista nyhetsbrevet innan semestern innehåller bland annat fyra nya domar från Mark- och miljööverdomstolen samt ett yttrande från HaV om provtagning av anläggning med moduler.

  2. Nyhetsbrev små avlopp 2021-03-25

    Denna gång kan du bland annat läsa om tre nya domar om små avlopp, Vattenmyndigheternas samråd om nytt åtgärdsprogram, CE-märkning, digitalisering av uppgifter om små avlopp och nyheter om standardarbete från SIS.

  3. Nyhetsbrev små avlopp 2020-11-13

    Denna månad kan du läsa om nya rapporter och vägledningar, samt informationsblad som HaV tagit fram för att göra ansökan och anmälan om avlopp lättare för till exempel fastighetsägare.

Publicerad: 2021-07-05
Sidansvarig: Webbredaktion