Aktuellt 16 juni 2021

Laxfiskepremiär i Bottenviken

Den 17 juni startar årets laxfiske i Bottenviken. Det är ett unikt och viktigt fiske som har stor regional och lokal betydelse, både för de som fiskar och för kustekonomierna. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Kustbevakningen värnar framtidens laxfiske på en rad sätt.

Vatten i förgrund. En bit ut ligger en båt med fyra personer i.

Foto: Håkan Carlstrand / HaV.

Att ge Östersjölaxen en framtid är en av HaV:s uppgifter. Att stötta forskning, ta fram mer kunskap, förbättra miljön i älvarna och att se till att bestånden förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt är några konkreta sätt att göra detta. Generellt sett har vildlaxbestånden utvecklats positivt under den senaste tioårsperioden.

– Det beror främst på att laxkvoter och fiskebestämmelser bättre än tidigare följer den vetenskapliga rådgivningen och att kontrollen av laxfisket förstärkts både i Sverige och i andra länder. I Sverige finns över 20 olika bestånd av Östersjölax som alla har olika behov av skydd och förvaltningsåtgärder, säger Håkan Carlstrand, utredare vid HaV:s fiskeregleringsenhet.

Intensiv fiskeperiod

Laxfisket i Bottenviken väntas liksom tidigare år att bli intensivt under den relativt korta period som det pågår. Den svenska kvoten beslutas på EU-nivå och för att fisket ska vara långsiktigt hållbart behöver fisket bedrivas inom den tilldelade kvoten. HaV ansvarar för kontrollen av yrkesfiskets landningar och följer upp rapportering av fångster.

– Att fiskereglerna följs gynnar både seriösa yrkes- och fritidsfiskare, laxbestånden och ett framtida fiske, säger Martin Bjerner, chef enheten för fältkontroll vid HaV.

Känna till ursprunget

HaV:s fältkontrollanter kommer att besöka företag som handlar med lax och göra landningskontroller av den lax som tas i land:

– Det handlar om att fiskekvoten ska hållas och dessutom ska konsumenterna veta var fiskprodukterna har sitt ursprung. Havsfångad lax får enbart säljas av yrkesfiskare, säger Martin Bjerner.

HaV jobbar tätt tillsammans med Kustbevakningen, som inriktar sig på fiskerikontroll till havs. Kustbevakningen ser till att inga redskap används på tider eller platser där inget fiske får förekomma. De kontrollerar även att redskap är korrekt märkta.

Unikt fiske

Merparten av älvarna runt Östersjön som fortfarande har vildlaxbestånd finns i Sverige. Fisket på kusten och i älvarna är unikt och HaV:s arbete med reglering, kontroll och uppföljning av det svenska laxfisket bidrar till Östersjölaxens framtid.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2021-06-16
Sidansvarig: Webbredaktion