Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Import och export av fisk och fiskeprodukter

Fisk och fiskeprodukter som importeras från länder utanför EU, så kallade tredjelandsländer, ska följas av ett fångstintyg.

Information om förbjuden import från Kambodja, Belize och Guinea

Enligt ett beslut från Europeiska RådetPDF från den 28 mars 2014 är import av fiskprodukter från Kambodja, Belize och Guinea förbjuden. Detta gäller även om fisken är fångad före detta datum.

Detta innebär inga produkter från dessa länder får importeras till EU så länge länderna är aktuella på den så kallade svarta listan. Det är även förbjudet för EU-fartyg att fiska i dessa länders vatten eller samfiska med fartyg från samma länder samt omflagga EU-fartyg till eller ingå fiskeriavtal med dessa länder. Läs mer om omfattningen av förbudet i Rådets beslut.

Informationen om fiskprodukters ursprung mm ska framgå i de fångstintyg som ska följa importen. Där ska därför framgå om en import av fiskprodukter omfattas av förbudet eller ej.

Intyget ska garantera att partiet av fisk som importeras är fångat enligt de regler som finns för fisket och godkänns av myndigheterna i det land där fartyget är flaggat. Det följer sedan med fisken eller fiskeprodukterna när de förs in i EU.

Fångstintyg krävs:

  • vid import av fisk eller fiskprodukter från länder utanför EU.
  • vid köp av fisk som landats av icke EU-fartyg
  • vid export av fisk eller fiskprodukter till länder utanför EU
  • vid affärer med operatörer/företag utanför EU eller på annat sätt är involverad i fiskeaktiviteter utanför EU.

Vilka fiskprodukter gäller det?

Reglerna om import- och exportkontroll gäller processade och oprocessade fiskprodukter som finns i kapitel 3 i tulltaxan och under varunummer 1604 och 1605 i kapitel 16 med vissa undantag, se förordning (EU)202/2011 i faktarutan.

Vilka fiskprodukter omfattas av import- och exportkontroll?

De reglerna om import och exportkontroll omfattar processande och oprocessade fiskeriprodukter i tulltaxan kapitel 03 och under HS-nr 1604, 1605 i kapitel 16 med vissa undantag. Undantagen avser bland annat vattenbruksprodukter från yngel eller larver, sötvattensfisk, akvariefisk, ostron, vissa mollusker (sniglar, ostron, musslor) samt mjöl och pelletar av fisk. Fisk otjänligt som livsmedel och avsett för djurfoder omfattas inte av de nya reglerna. Den fullständiga listan på undantagna produkter presenteras i kommissionens förordning nr 202/2011 på sidan 3.

Arkivering av fångstintyget

Fångstintygen är en styrkande handling till tulldeklarationen och ska därför förvaras av deklaranten i fem år enligt tullagen 3 kapitlet 5 §.

Godkända länder utanför EU

Fångstintygen från länder utanför EU ska godkännas av den eller de organisationer där fiskefartyget är flaggat.

Medlemsstaternas behöriga organisationer

Medlemsstaternas behöriga organisationer finns på kommissionens informationssida om IUU -förordningen.

Kommissionens informationssida om IUU

Mer om IUU förordningen på engelska

Vid frågor kontakta oss via:

iuuslosweden@havochvatten.se

Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2013-11-22
Uppdaterad: 2014-11-21

Sidansvarig: Ann-Charlotte Berntsson