Förvaltning och restaurering av ålgräs i Sverige - Ekologisk, juridisk och ekonomisk bakgrund

Rapporten ger en bakgrund och beskrivning av den ekologiska och rättsliga situationen för förvaltning av ålgräs i Sverige idag.

Om rapporten

Fokus i rapporten ligger på beskrivningar av hur ekologisk restaurering och kompensation av ålgräs kan bidra till utvecklingen av en bättre förvaltning av ålgräsekosystem och andra livsmiljöer i grunda kustområden i Sverige.

Som ett stöd för myndigheter, domstolar och konsulter som hanterar ärenden där kompensation av ålgräs kan bli aktuellt, presenterar vi i bilaga 2 ett antal rekommendationer för kompensationsrestaurering av ålgräs i Sverige.

Se även HaV:s rapport 2016:9

Se även våra sidor om vägledning vid restaurering och ekologisk kompensation

Målgrupper

Målgrupper för rapporten är framför allt miljöhandläggare och förvaltare av marina kustmiljöer på nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner som organiserar och handlägger ärenden som rör ålgräs.

Även verksamhetsutövare vilkas aktiviteter kan komma att påverka ålgräs negativt och konsultföretag som kan komma att utföra det praktiska arbetet med ålgräsrestaurering och övervakning har nytta av rapporten.

En annan viktig målgrupp är miljödomstolar och deras tekniska råd, liksom beslutsfattare på kommunal och regional nivå.

Handboken kan också utgöra underlag för kurser vid universitet och högskolor samt för en intresserad allmänhet.

Rapporten är framtagen inom forskningsprogrammet Zorro

Rapporten har tagits fram inom ramarna för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Zorro (Zostera restoration) (Göteborgs Universitet), på uppdrag av och i samverkan med HaV och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Publicerad: 2016-09-19
Sidansvarig: Webbredaktion