Skicka faktura till HaV

Hitta på sidan

När du skickar fakturor till Havs- och vattenmyndigheten är det viktigt att du anger rätt referens på fakturan. Fakturareferens 1 ska endast vara en fyrsiffrig kod. Den styr vem som är mottagare av fakturan på HaV.

Skicka e-faktura via PEPPOL

HaV vill bli fakturerad genom faktura i elektroniskt format främst via PEPPOL:s nätverk.

HaV:s PEPPOL-ID är 0007:2021006420

Mer information om PEPPOL finns hos Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Leverantörer som inte har möjlighet att skicka via PEPPOL, kan använda följande sätt att skicka faktura:

Sve-faktura via VAN-operatör/fakturaväxel

Kommunikation behöver upprättas mellan vår fakturaväxel och er fakturaväxel.

Följande uppgifter behövs:

Partsidentitet: 2021006420
Organisationsnummer: 202100-6420
VAN-operatör: OpusCapita

Fakturaportal

Det går att registrera en faktura manuellt via www.fakturaportalen.se, som sedan skickas som e-faktura till oss. Kontakta oss om ni vill använda denna lösning på: e-faktura@havochvatten.se

Pappersfaktura

Om ni har ett avtal som tecknats före 1 april 2019 med oss och som inte ställer krav på e-faktura, så kan pappersfakturor fortsättningsvis användas.

Pappersfakturor skickas till fakturaadress:
Havs- och vattenmyndigheten
FE 545
838 74 FRÖSÖN

Vi tar inte emot fakturor via e-post.

Betalningspåminnelser och övrig information skickas till:
Havs- och vattenmyndigheten
Box 11930
404 39 Göteborg

Publicerad: 2019-04-03
Sidansvarig: Webbredaktion