Skicka faktura till HaV

Hitta på sidan

När du skickar fakturor till oss är det viktigt att du anger rätt referens på fakturan. Det ska vara en fyrsiffrig kod och koden styr vem som är mottagare av fakturan.

Skicka e-faktura via PEPPOL

HaV vill bli fakturerad genom faktura i elektroniskt format främst via PEPPOL:s nätverk.

HaV:s PEPPOL-ID är 0007:2021006420

Mer information om PEPPOL finns hos Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Leverantörer som inte har möjlighet att skicka via PEPPOL, kan använda följande sätt att skicka faktura:

Sve-faktura via VAN-operatör/fakturaväxel

Kommunikation behöver upprättas mellan vår fakturaväxel och er fakturaväxel.

Följande uppgifter behövs:

  • Partsidentitet: 2021006420
  • Organisationsnummer: 202100-6420
  • VAN-operatör: OpusCapita

Fakturaportal

Det går att registrera en faktura manuellt via www.fakturaportalen.se, som sedan skickas som e-faktura till oss. Kontakta oss om ni vill använda denna lösning på: e-faktura@havochvatten.se

Pappersfaktura

Om ni har ett avtal som tecknats före 1 april 2019 med oss och som inte ställer krav på e-faktura, så kan pappersfakturor fortsättningsvis användas.

Pappersfakturor skickas till fakturaadress:

Havs- och vattenmyndigheten
ecit2021006420
Box 7016
831 07 Östersund

Vi tar inte emot fakturor via e-post.

Betalningspåminnelser och övrig information skickas till:

Havs- och vattenmyndigheten
Box 11930
404 39 Göteborg

Publicerad: 2019-04-03
Uppdaterad: 2023-09-07
Sidansvarig: Webbredaktion