Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Miljökvalitetsnormer Vattenförvaltning Bedömningsgrunder

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Bemyndigande: 3 kap. 4 §, 4 kap. 8 § och 9 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660)

Ikraftträdande:

2020-01-01

Ändringsversioner
Ändringar


HVMFS 2019:25PDF

Ursprunglig utgåva.


Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Miljökvalitetsnormer Vattenförvaltning Bedömningsgrunder