Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Miljökvalitetsnormer Vattenförvaltning Bedömningsgrunder

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Vägledning

Miljögifter i vatten. Omslag till rapport.

Ladda ner dokumentet
19 december 2016 

Den här vägledningen beskriver lämpligt tillvägagångssätt vid vattenmyndigheternas klassificering av ytvattenstatus för miljögifter enligt vår föreskrift HVMFS 2013:19 om klassificering och miljökvalitets­normer avseende ytvatten.

 

Bemyndigande: 3 kap. 4 § och 4 kap. 8 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Ikraftträdande:

2013-09-01

Ändringsversioner
Ändringar

4

HVMFS 2018:17PDF

Ändr. 1 kap. 2 och 3 §§, 2 kap. 10 § samt bilagorna 1-5.

Bemyndigande: 3 kap. 4 § och 4 kap. 8 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Ikraftträdande: 1 januari 2019

3

HVMFS 2016:31PDF


Ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 4 och 8a §§, bilagorna 3, 5 och 6 samt en ny paragraf, 2 kap. 2 a §.

Bemyndigande 4 kap. 8 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Ikraftträdande: 1 januari 2017 

2

HVMFS 2015:4PDF

Ändr.1 kap. 1-3 §§ , 2 kap. 6 §, 2 kap. 8-8 a §, 2 kap. 13-14 §, 3 kap. 5 §, bilagorna 2, 5 och 6.

Bemyndigande 4 kap. 8 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Ikraftträdande: 1 maj 2015

1

HVMFS 2013:19PDF

Ursprunglig utgåva.

 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Miljökvalitetsnormer Vattenförvaltning Bedömningsgrunder