Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Havs- och vattenforum

Frågor och svar om vattenmiljöpriset Sjöstjärnan

Sjöstjärnan är ett nationellt vattenmiljöpris för engagerat, lokalt vattenvårdsarbete i god samverkan. Syftet med priset är att lyfta fram goda exempel på lokalt vattenvårdarbete och samverkan mellan olika intressen.

Vilka kriterier måste vara uppfyllda för att kunna vinna?

Priset utdelas till pågående eller avslutade insatser eller projekt som genomförts inom Sverige och som präglats av lokalt engagemang, god miljönytta med bäring på vattenförvaltningens mål om god ekologisk och kemisk status samt samarbete och samverkan mellan olika intressen som exempelvis kommun, areella näringar och ideella intressen.

Vad består priset av?

Prissumma på 50 000 kr, hedersdiplom och kostandsfritt deltagande för en person vid Havs- och vattenforum i Göteborg (konferens, resa och hotell).

Vinnaren, eller en representant för vinnaren, får möjlighet att berätta om sitt arbete på årets Havs- och vattenforum.

Hur kan prispengarna användas?

Prissumman ska användas till sådant som kan bidra till bättre vatten. Det kan till exempel vara åtgärder, informationsinsatser eller kompetensutveckling.

Vinnaren åtar sig att muntligt eller skriftligt berätta vilken nytta prispengarna har gjort. Presentationen får gärna göras för deltagarna på nästa års Havs- och vattenfourm. 

En skriftlig redogörelse för hur pengarna har använts ska även skickas in till Havs- och vattenmyndigheten.

Vem kan vinna?

Pristagaren kan vara en enskild person, en organisation, en förening, ett företag eller en kommun. Vinnaren utses av en jury, bland förslag som kommer in.

Kan jag föreslå en vinnare?

Alla som vill kan föreslå kandidater till priset. Fyll i formuläret.

Vem ligger bakom priset?

Havs- och vattenmyndigheten, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) står gemensamt bakom utdelningen av priset.

Varför heter priset Sjöstjärnan?

En stjärna är väldigt positivt, något som lyser upp eller någon som gjort något bra. En sjöstjärna har med vatten att göra - både sött och salt. Sjö är sötvatten och riktiga sjöstjärnor bor i havet

Hur skickar jag in förslag?

Fyll i formuläret.

Vilka sitter i juryn?

Juryn består av representanter från Havs- och vattenmyndigheten, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Juryns beslut kan inte överklagas. Juryn har även möjlighet att ta hjälp av de fem Vattenmyndigheterna.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Havs- och vattenforum

Publicerad: 2015-03-26
Granskad: 2017-10-25

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen