Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Havs- och vattenforum

Frågor och svar om vattenmiljöpriset Sjöstjärnan

Sjöstjärnan är ett nationellt vattenmiljöpris för engagerat, lokalt vattenvårdsarbete i god samverkan. Syftet med priset är att lyfta fram goda exempel på lokalt vattenvårdarbete och samverkan mellan olika intressen. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Sjöstjärnan.

Vilka kriterier måste vara uppfyllda för att kunna vinna?

Sjöstjärnan är ett pris för att uppmärksamma lokalt engagerat vattenvårdsarbete. Prissumman är 50 000 kronor. Vinnaren presenteras på Havs- och vattenforum.

Havs- och vattenmyndigheten, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) står tillsammans bakom priset, utgör jury och premierar nytänkande och nyttiggörande via följande kriterier:

  • god miljönytta med bäring på vattenförvaltningens mål om god ekologisk och kemisk status
  • ett lokalt engagemang
  • samarbete och samverkan mellan olika intressen, främst mellan kommun, areella näringar och ideella intressen
Publicerad: 6 mars 2018
Vilka kan vinna?

Pristagare kan vara enskild person, en organisation, en förening, ett företag eller en kommun. Prissumman på 50 000 kronor, ska användas till sådant som kan bidra till bättre vatten. Det kan till exempel vara åtgärder, informationsinsatser eller kompetensutveckling. Dessutom hedersdiplom och kostnadsfritt deltagande för en person vid Havs- och vattenforum i Göteborg (konferens, resa och hotell).

Priset utdelas till pågående eller avslutade insatser eller projekt som genomförts inom Sverige och som präglats av lokalt engagemang, god miljönytta med bäring på vattenförvaltningens mål om god ekologisk och kemisk status samt samarbete och samverkan mellan olika intressen som exempelvis kommun, areella näringar och ideella intressen.

Publicerad: 6 mars 2018
Vad består priset av?

Prissumma på 50 000 kr, hedersdiplom och kostnadsfritt deltagande för en person vid Havs- och vattenforum i Göteborg (konferens, resa och hotell).

Vinnaren, eller en representant för vinnaren, får möjlighet att berätta om sitt arbete på årets Havs- och vattenforum.

Publicerad: 6 mars 2018
Hur kan prispengarna användas?

Prissumman ska användas till sådant som kan bidra till bättre vatten. Det kan till exempel vara åtgärder, informationsinsatser eller kompetensutveckling.

Vinnaren åtar sig att muntligt eller skriftligt berätta vilken nytta prispengarna har gjort. Presentationen får gärna göras för deltagarna på nästa års Havs- och vattenforum.

En skriftlig redogörelse för hur pengarna har använts ska även skickas in till Havs- och vattenmyndigheten.

Publicerad: 6 mars 2018
Kan jag föreslå en vinnare?

Alla som vill kan föreslå kandidater till priset. Det gör du genom att fylla i formuläret.

Publicerad: 6 mars 2018
Vem ligger bakom priset?

Havs- och vattenmyndigheten, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) står gemensamt bakom utdelningen av priset.

Publicerad: 6 mars 2018
Varför heter priset Sjöstjärnan?

En stjärna är väldigt positivt, något som lyser upp eller någon som gjort något bra. En sjöstjärna har med vatten att göra - både sött och salt. Sjö är sötvatten och riktiga sjöstjärnor bor i havet.

Publicerad: 6 mars 2018
Hur skickar jag in förslag?

Det gör du genom att fylla i formuläret.

Publicerad: 6 mars 2018
Vilka sitter i juryn?

Juryn består av representanter från Havs- och vattenmyndigheten, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Juryns beslut kan inte överklagas. Juryn har även möjlighet att ta hjälp av de fem Vattenmyndigheterna.

Publicerad: 6 mars 2018
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Havs- och vattenforum