Vattenpriset Sjöstjärnan

Hitta på sidan

Sjöstjärnan var ett pris som delades ut under åren 2015-2019 för att uppmärksamma lokalt engagerat vattenvårdsarbete.
2019 delades priset ut för sista gången och vinnaren var biologen och vattenentusiasten Lennart Henrikson.

Vinnare av Sjöstjärnan 2019

Lennart Henrikson har arbetat med en rad olika vattenfrågor under fyra decennier, alltifrån forskning till praktisk tillämpning. Han har bland annat ägnat mycket tid åt ämnet skog-vatten-skogsbruk.

Försurningens effekter och behovet av kalkning är ett annat område som Lennart forskat kring, som bland annat resulterat i boken ”Liming of Acidified Swedish Waters”. Även livet i vattnet fascinerar honom, i synnerhet flodpärlmusslan. Han har undersökt dess utbredning i Sverige och medverkat i att ta fram en europeisk standard för undersökning av flodpärlmusslan.

Lennart är mycket engagerad i natur och människor även på fritiden, inte minst i Hyssna Hembygdsförening. Där bevakar han bygdens naturvårdsintressen och leder populära naturvandringar.

Juryns motivering till valet av Lennart Henriksson till 2019 års vinnare av Sjöstjärnan lyder så här:

”Lennart Henriksson har arbetat med vattenfrågor under fyra decennier, alltifrån forskning till praktisk tillämpning. Han har bland annat studerat försurningens effekter och behovet av kalkning av sjöar och vattendrag. Flodpärlmuss­lan har fascinerat Lennart och han har bland annat undersökt dess utbredning i Sverige. Lennart har även ägnat sig åt skog och vatten och sammanställt fakta, utvecklat planeringsverktyget Blå Målklassning och föreläst. Lennart är en av få ekologer som målmedvetet arbetar med att utveckla dialogen med markägare och skogsbrukare. Han är en brobyggare mellan forskningen och den så kallade vanliga människan.”

Sjöstjärnan är ett nationellt vattenmiljöpris för lokalt engagerat vattenvårdsarbete som delades ut för första gången för fem år sedan. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, Lantbrukarnas riksförbund, LRF, och Sveriges kommuner och landsting, SKL, står bakom priset som, förutom äran, även innebär 50 000 kronor i prissumma.

Tre personer står på scen med ett diplom.

Representanter från 8-fjordar tog emot priset under Havs- och vattenforum 2018. Foto: Natalie Greppi

Tidigare vinnare

2018 – Projektet 8 fjordar.

2017 – Västerviks kommun för att under flera år legat i framkant med åtgärder för att minska övergödningen.

2016 – Emåförbundet för ett långvarigt och engagerat arbete med att värna Emåns vattenresurser och vårda, utveckla och återställa värdefulla natur- och vattenmiljöer.

2015 – Kvälingeåns vattenråd för att långsiktigt, i bred samverkan med bland andra lantbrukare och flera kommuner och utifrån en helhetssyn framgångsrikt genomfört åtgärder för en bättre vattenkvalitet i Kvälingeåns avrinningsområde.

Publicerad: 2015-03-26
Uppdaterad: 2019-06-04
Sidansvarig: Webbredaktion