Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Övergödning Havs- och vattenmiljöanslaget Jordbruk

Guide för utvärdering av projekt – De fem stora

Guiden för projektutvärdering ska användas tillsammans med huvudrapporten Utvärdering projektverksamhet – "De fem stora".

Omslag till rapport.

Om guiden

Varje delmoment i guiden innehåller hänvisningar till huvudrapporten där användaren kan finna mer och utförligare information om kriterier, poängskalor för bedömningar samt beräkningar av hållbarhetsindex.

I huvudrapporten beskrivs även den teoretiska bakgrunden till metoden. I anslutning till de praktiska stegen för projektutvärdering som presenteras i guiden görs hänvisningar utvärderingsmallen i bilagan.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Övergödning Havs- och vattenmiljöanslaget Jordbruk