Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Rapport Vattenförvaltning Vattenkraft Vägledning

Miljöåtgärder i vattenkraftverk

Sammanställning av åtgärder för att nå god ekologisk status och god ekologisk potential.

Omslag till rapport. Illustration.

Åtgärdslistan är inte en heltäckande beskrivning av alla möjliga miljöåtgärder inom vattenkraften, men den innehåller de som bedöms som viktigaste för att uppnå miljökvalitetsmålen i vattenförvaltningen. Åtgärderna i rapporten är generella och i de flesta fall måste åtgärderna anpassas lokalt.

Rapporten vänder sig främst till personer som arbetar med vattenförvaltningen på olika myndigheter, men också till ägare av vattenkraftverk som överväger olika former av miljöåtgärder. Rapporten kan bland annat utgöra ett komplement till vägledning för tillämpning av kraftigt modifierade vatten i samband med vattenkraft.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Rapport Vattenförvaltning Vattenkraft Vägledning