1. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 17 mars 2017

  Minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för fiske efter abborre i Östersjön.

 2. Publicerad: 14 oktober 2016 Uppdaterad: 11 januari 2018

  EU och Norge har kommit överens om ett system för att snabbt kunna uppmärksamma vissa fiskeområden tillfälligt då mycket ungfisk eller undermålig räka påträffats i Nordsjön och Skagerrak.

 3. Publicerad: 24 augusti 2020

  De senaste nyheterna för yrkes- och fritidsfiske om ändrade regler, fiskestopp och spårbarhet. Här kan du även prenumerera på våra nyhetsbrev där vi skickar ut de senaste ändringarna direkt till din e-post.

 4. Publicerad: 6 mars 2018 Uppdaterad: 6 september 2018

  Från och med den 1 februari 2018 är det tillåtet att fiska med en ny T90-trål. Det nya redskapet ska redovisas på egen kod i e-loggboken.

 5. Publicerad: 22 december 2015

  Fångst som omfattas av landningsskyldigheten och understiger minsta referensstorlek för bevarande (MRB)  ska tas ombord och landas men får inte säljas till direkt livsmedel.

 6. Publicerad: 3 juni 2020

  Här kan du anmäla positioner för fasta fällor i havsområde 31, samt anknytande sötvattensområden.

 7. Publicerad: 27 maj 2020

  Här kan du anmäla positioner för de sumpar som du använder i ålfisket.

 8. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 23 november 2017

  Om du vill väga din fångst till sjöss anmäler du det till HaV på något av sätten vi beskriver på denna sida.

 9. Publicerad: 24 augusti 2020

  Ansök om fiskelicens och fisketillstånd. Här finns även blanketter och särskilda tillstånd som utfärdas av länsstyrelsen.

 10. Publicerad: 24 augusti 2020

  Fakta och regler för kommersiella fisk- och skaldjursarter samt information om rapportering av fångst.