1. Publicerad: 14 juni 2018 Uppdaterad: 31 januari 2019

    GIS-stödet har tagits fram för att skapa förutsättningar för en skälig, rättssäker och nationellt likriktad bedömning av skyddsnivå.

  2. Handboken har som syfte att komplettera de allmänna råden om små avloppsanordningar i olika avseenden såsom exempel och hänvisningar till relevant litteratur.

  3. Publicerad: 17 januari 2014 Uppdaterad: 31 januari 2017

    Vi har samlat konkreta råd om hur du kan komma igång med vatten- och avloppsplanering. Vägledningen riktar sig främst till tjänstemän och politiker i kommuner samt tjänstemän på länsstyrelser.

  4. Publicerad: 17 januari 2014 Uppdaterad: 1 oktober 2019

    Information för dig som jobbar på kommun eller länsstyrelse samt fastighetsägare angående avloppsanläggningar dimensionerade för högst 200 personer.