Sökresultat

 • Rapport (5)
 • Senaste veckan (5)
 • Publikation (1)
 • Rutin (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Styrdokument (1)
 • Visa fler
 • Tidredovisning (1)
 • Årsredovisning (1)

 • Publikationer (4)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Dokument (1)
 • Publikation (4)

 • Senaste månaden (5)
 • Senaste året (5)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: Förlorade och utslitna fiskeredskap ur ett cirkulärt ekonomiskt perspektiv

Förlorade och utslitna fiskeredskap ur ett cirkulärt ekonomiskt perspektiv

Denna rapport försöker finna åtgärder och styrmedel för att få igång en mer cirkulär ekonomi runt problematiken med förlorade och utslitna fiskeredskap.

Publikation: Läckage av mikroskopiska båtbottenfärgspartiklar från båtborsttvättar – en förstudie

Läckage av mikroskopiska båtbottenfärgspartiklar från båtborsttvättar – en förstudie

Sommaren 2017 gav Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag åt Göteborgs Universitet och Vågenkonsult, att undersöka uppkomst och spridning av mikroskräp från båtborsttvättar.

Publikation: Spridning av mikroskräp från fritidsbåtshamnar

Spridning av mikroskräp från fritidsbåtshamnar

I denna rapport redovisar DHI resultaten från ett uppdrag de fått av Havs- och vattenmyndigheten, om att modellera spridning av mikroskräp från tre småbåtshamnar.

Dokument: Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Publikation: Ändrat märkningssystem för reduktion av spökfiske i fritidsfiskeredskap

Ändrat märkningssystem för reduktion av spökfiske i fritidsfiskeredskap

Promemorian är skriven på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten som ett led i arbetet med att minska spökfisket i passiva fritidsfiskeredskap. Den har som mål att ge ett underlag för åtgärder på området och riktar sig till tillsynsmyndigheter, andra intressenter och allmänheten.