Sökresultat

 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Rapport (2)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Publikation (2)
 • Vattenkraft (1)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Visa fler
 • Vägledning (1)

 • Publikationer (2)

 • Publikation (2)

 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: Följder av Weserdomen i svensk rättstillämpning

Följder av Weserdomen i svensk rättstillämpning

Drygt ett år efter att EU-domstolen meddelat dom i målet om muddringsarbeten i floden Weser (Weserdomen) har ett antal domar meddelats från svenska domstolar som hänvisat till denna i samband med tillämpningen av miljökvalitets­normerna för vatten och miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

Publikation: Strategi för åtgärder inom vattenkraften

Strategi för åtgärder inom vattenkraften

I rapporten föreslår Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten ett begränsande planeringsmål för miljöförbättrande åtgärder i vattenkraftverk på nationell nivå. Högst 2,3 procent av vattenkraftens nuvarande årsproduktion får tas i anspråk under ett normalår, motsvarande 1,5 TWh.