Sökresultat

  • Miljöövervakning (1)
  • Östersjön (1)
  • Faktasida (1)
  • Regeringsuppdrag (1)

  • Samordningsområden (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Hanöbukten

Hanöbukten

För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten fick Havs- och vattenmyndigheten ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget var en del av ett större arbete för att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.