Sökresultat

  • Havsplanering (2)
  • Internationellt arbete (2)
  • Vattenförvaltning (2)
  • Vattenkraft (1)

  • Konventioner (2)

  • Faktasida (2)

  • Senaste året (2)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Samarbete med Brasilien

Samarbete med Brasilien

Vi samarbetar med Brasilien inom havsplanering och art- och områdesskydd.

Faktasida: Samarbete med Ryssland

Samarbete med Ryssland

Vi koordinerar det miljöstrategiska samarbetet mellan Sverige och Ryssland om de marina och akvatiska frågorna. Verksamheten bedrivs utifrån ett arbetsprogram som Ryssland och Sverige tillsammans har beslutat om. Havsplanering och koordinerad förvaltning från källa till hav är utpekade samarbetsområden i programmet.