Sökresultat

 • Havsförvaltning (4)
 • Publikation (4)
 • Rapport (4)
 • Havsplanering (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Visa fler
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (1)

 • Publikationer (4)

 • Publikation (4)

 • Mer än ett år sedan (4)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: God havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön anger vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havet ska kunna följas för att god havsmiljö ska uppnås på sikt.

Publikation: Havet 2015/2016

Havet 2015/2016

Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

Publikation: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023

Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023

Bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys.

Publikation: Miljösystemanalys för havsplaneringen

Miljösystemanalys för havsplaneringen

Rapporten presenterar de övergripande miljömässiga systemkonsekvenserna som uppstår till följd av havsplanernas förväntade fördelning av utrymmet till havs.