Sökresultat

 • Fritidsfiske (3)
 • Främmande arter (3)
 • Senaste året (3)
 • Fiskar (1)
 • Fiskevård (1)
 • Publikation (2)
 • Visa fler
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Yrkesfiske (2)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Publikationer (2)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (2)

 • Senaste månaden (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: Faror med levande agn

Faror med levande agn

Levande agn kan komma loss och sprida sig så att inhemska arter konkurreras ut och sjukdomar sprids. De kan också bära med sig fripassagerare som larver, ägg, frön och sporer. Läs Fiskeriverkets rekommendationer om hur du kan minimera riskerna med levande agn. På svenska, engelska, och tyska.

Publikation: Resurs- och miljööversikt 2012

Resurs- och miljööversikt 2012

Här kan du läsa om den aktuella situationen för fler än 40 olika fisk- och kräftdjursarter i hav och sötvatten, om yrkesfiskets fångster och utveckling samt om miljösituationen föregående år och hur det påverkat livet i hav och sjöar.

Faktasida: Signalkräfta – regler för fiske och hantering

Signalkräfta – regler för fiske och hantering

För att få fiska signalkräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller fiskerättsinnehavare med eget vatten. Det finns fiskerättsinnehavare som låter andra fiska i sitt vatten mot betalning. Även i Vättern får du fiska signalkräfta utan tillstånd under tre på varandra följande helger med start den sista fredagen i augusti.