1. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 17 november 2015

  Riktlinjerna för båtbottentvätt av fritidsbåtar syftar till att utgöra ett stöd för tillsynsmyndigheternas arbete vid småbåtshamnar. De är vägledande och en bedömning ska alltid göras i det enskilda fallet.

 2. Publicerad: 10 september 2012 Uppdaterad: 8 maj 2015

  Rapporten innehåller en genomgång av olika metoder för båtbottentvättning, såsom borsttvätt, tvätt över spolplatta och tvätt på uppställningsplats.

 3. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 15 januari 2018

  Båtmiljörådet samlar organisationer och myndigheter som har intresse av att minska båtlivets miljöpåverkan.

 4. Publicerad: 8 juli 2013 Uppdaterad: 5 april 2019

  Tips och riktlinjer för dig som äger fritidsbåt för att minska miljöpåverkan. Här hittar du även information om skrotning av fritidsbåtar.

 5. Publicerad: 18 februari 2013

  Syftet med denna studie var att i fält dokumentera påväxtdynamiken längs den svenska västkusten under båtsäsongen 2012 samt utvärdera potentialen för att använda mekanisk rengöring av båtar i större utsträckning längs västkusten.

 6. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 5 mars 2018

  Du behöver inte bottenmåla din båt. Det finns flera miljövänliga metoder som gör båtlivet miljövänligare, bekvämare och ibland billigare. Du som ändå bottenmålar behöver skydda både dig och vattnet från färgrester.

 7. Publicerad: 24 april 2017 Uppdaterad: 17 februari 2020

  Nu erbjuder Havs- och vattenmyndigheten ägare av uttjänta fritidsbåtar att återvinna den till ett subventionerat pris. Möjligheten ges så länge pengarna – fyra miljoner kronor – räcker, dock längst till och med 31 december 2020.

 8. Publicerad: 12 maj 2014 Uppdaterad: 5 mars 2018

  Alla insatser för en friskare miljö är värdefulla! Nedan följer några tips där vi gemensamt kan göra insatser för ett hållbart båtliv.

 9. Publicerad: 1 mars 2012

  Tolvpunktsprogrammet är utarbetat av Båtmiljörådet, där nitton myndigheter, organisationer och föreningar ingår. Båtmiljörådets syfte är att främja en miljövänlig fritidsbåtssektor.

 10. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 5 mars 2018

  Från och med den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma toatanken rätt ut i sjön. Istället ska tanken tömmas vid en toatömningsstation i land så att avfallet kan tas om hand i reningsverken.