1. Publicerad: 27 september 2014 Uppdaterad: 30 oktober 2017

    För att bättre anpassa vattenkraften till ekosystemens behov, samverkar Havs- och vattenmyndigheten med Energiforsk i två forskningsprogram för att utveckla funktionella åtgärder.

  2. Publicerad: 3 mars 2015 Uppdaterad: 14 juni 2016

    Information om gränsälvsöverenskommelsen som reglerar vissa miljöprövningsfrågor och överenskommelser kring fiskefrågor.

  3. Publicerad: 26 mars 2015 Uppdaterad: 11 april 2017

    Torne älv svarar för 50 procent av hela produktionen av lax i Östersjöområdet och räknas som en av världens mest produktiva laxälvar. I gränsälvsöverenskommelsen ingår en särskild fiskestadga för älven och kustvattenområdet utanför mynningen. Enligt stadgan ska Sverige och Finland årligen förhandla om anpassningar av stadgan till nya förhållanden för bestånden och fisket.