1. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 13 november 2020

    Information om vattenskyddsområden, riksintressen för dricksvatten och vattenförsörjningsplaner.

  2. Publicerad: 11 december 2015

    En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten. 

  3. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 24 februari 2020

    För att skydda viktiga råvattentillgångar kan länsstyrelsen eller kommunen besluta om att inrätta vattenskyddsområden med särskilda föreskrifter.