Sökresultat

  • Anslag (2)
  • Badvatten (2)
  • Publikation (2)
  • Miljöövervakning (2)
  • Publikation (2)

  • Publikationer (2)

  • Mer än ett år sedan (2)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: Återrapportering av Miljöövervakningsanslaget

Återrapportering av Miljöövervakningsanslaget

Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2015

Publikation: Återrapportering av miljöövervakningsanslaget 1:2 2016

Återrapportering av miljöövervakningsanslaget 1:2 2016

Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2016