Sökresultat

 • Havs- och vattenmiljöanslaget (2)
 • Övergödning (2)
 • Publikation (2)
 • Jordbruk (2)
 • Publikation (2)
 • Rapport (1)
 • Visa fler

 • Publikationer (2)

 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: Guide för utvärdering av projekt – De fem stora

Guide för utvärdering av projekt – De fem stora

Guiden för projektutvärdering ska användas tillsammans med huvudrapporten Utvärdering projektverksamhet – "De fem stora".

Publikation: Utvärdering projektverksamhet – De fem stora

Utvärdering projektverksamhet – De fem stora

Den huvudsakliga uppgiften i rapporten har varit att utifrån ett hållbarhetsperspektiv utvärdera ett antal projekt som syftat till att minska näringsläckaget från jordbruksmark i olika områden i Sverige.