1. Publicerad: 26 november 2013 Uppdaterad: 23 juni 2020

  Organisation, uppdrag, press och evenemang.

 2. Publicerad: 13 februari 2020

  I verksamhetsstrategin kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret.

 3. Publicerad: 6 mars 2013

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har genomfört sitt första hela verksamhetsår. Ett år där mycket har hänt i det samlade havs- och vattenarbetet.

 4. Publicerad: 25 februari 2014

  Havs- och vattenmyndigheten redovisar verksamheten som har bedrivits under 2013.

 5. Publicerad: 2 mars 2015

  Vi redovisar verksamheten som har bedrivits under 2014. Du kan bland annat läsa om vårt arbete inom de tre förvaltningsområdena vatten, hav och fisk under det gångna året.

 6. Publicerad: 23 februari 2016

  Miljömålsarbetet la in en högre växel under 2015. Andra viktiga händelser för myndigheten under året var beslutet om ett åtgärdsprogram för havsmiljön, utredningen om de marina skyddade områdena och genomförandet av EU:s nya fiskeripolitik.

 7. Publicerad: 23 februari 2017

  Under 2016 presenterade vi en färdplan för havsplaneringen, och ett nytt spårbarhetssystem för fisk och fiskprodukter inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik. Vi har även arbetat för begränsad spridning av invasiva arter som amerikansk hummer och med restaurering av ålgräsängar. Under året har vi avrapporterat 16 regeringsuppdrag.

 8. Publicerad: 26 februari 2018

  Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjade av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna. Årsredovisningen ger en sammanfattning av våra resultat.

 9. Publicerad: 8 mars 2019

  Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjade av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna. Årsredovisningen ger en sammanfattning av verksamhetens resultat, kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

 10. Publicerad: 28 februari 2020

  Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjade av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurserna. Årsredovisningen ger en sammanfattning av verksamhetens resultat, kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning