Sökresultat

  • Samordningsområden (29)
  • Nyhet (29)

  • Senaste året (22)
  • Mer än ett år sedan (7)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på senast uppdaterad
Nyhet: 5 miljoner till åtgärdsprojekt mot övergödning

5 miljoner till åtgärdsprojekt mot övergödning

Katrineholms kommun och projektet i Öljaren får 5 miljoner kronor i bidrag från Havs- och vattenmyndigheten via Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Nyhet: Corona-anpassad träff i Enköping

Corona-anpassad träff i Enköping

Samordnarna i Norra Östersjöns vattendistrikt (NÖVD) har inte kunnat träffas som planerat på grund av corona. Men i förra veckan var det äntligen dags, en corona-anpassad träff i Enköping.

Nyhet: Danska oplandskonsulenter besökte Sverige

Danska oplandskonsulenter besökte Sverige

I veckan besökte tjugotalet danska oplandskonsulenter våra svenska åtgärdssamordnare i Skåne och Halland samt två större åtgärdsprojekt. Målet var erfarenhetsutbyte och att lära av varandra.

Nyhet: Diken, våtmarker och rådgivning i Nyköping

Diken, våtmarker och rådgivning i Nyköping

Ett av de 20 pilotområdena i LEVA är avrinningsområdet för Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund har problem med växtnäring – Flera av vattnen uppnår inte god status.

Nyhet: Från mattelärare till åtgärdssamordnare

Från mattelärare till åtgärdssamordnare

Hallå där, Jonas Pettersson, åtgärdssamordnare i Södertälje, nu har turen kommit till dig i vår artikelserie om alla åtgärdssamordnare inom LEVA.

Nyhet: Följ det lokala arbetet i pilotområdena

Följ det lokala arbetet i pilotområdena

Flera av pilotområdena inom LEVA har nu facebooksidor eller webbsidor där du kan följa det lokala arbetet. Här hittar du länkar till projekten.

Nyhet: Hav och land hänger ihop

Hav och land hänger ihop

För Andreas Höglind, åtgärdssamordnare i LEVA:s pilotområde på Orust är det viktigt att se den stora bilden, att förstå att allt hänger ihop. Övergödning har länge varit ett känt problem för kustvattnet runt Orust, som till stor del består av trånga fjordar med stora naturvärden som är känsliga för störningar. - Vi måste tänka på miljön både på land och i vatten och göra åtgärder utifrån allt detta.

Nyhet: Hjälp till att namnge ny storsatsning mot övergödning i sjöar och hav!

Hjälp till att namnge ny storsatsning mot övergödning i sjöar och hav!

Start Samverkansområden Hjälp till att namnge ny storsatsning mot övergödning i sjöar och hav! Läs vårt pressmeddelande här.

Nyhet: Hur utvecklas lokalt deltagande och samverkan i vattenarbetet?

Hur utvecklas lokalt deltagande och samverkan i vattenarbetet?

Välkomna till ett seminarium 12 mars om resultat och erfarenheter från projektet Water Co-Governance som pågått 2016-2020. Nu finns spännande resultat som visar på möjligheter och ett utvecklat samverkansarbete om vatten.

Nyhet: Inspirationsdagar hos projektet Levande kust

Inspirationsdagar hos projektet Levande kust

I april besökte åtgärdssamordnarna projektet Levande kust vid Björnöfjärden