Sökresultat

  • Samordningsområden (19)
  • Nyhet (19)

  • Senaste månaden (1)
  • Senaste året (19)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på senast uppdaterad
Nyhet: 5 miljoner till åtgärdsprojekt mot övergödning

5 miljoner till åtgärdsprojekt mot övergödning

Katrineholms kommun och projektet i Öljaren får 5 miljoner kronor i bidrag från Havs- och vattenmyndigheten via Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Nyhet: Danska oplandskonsulenter besökte Sverige

Danska oplandskonsulenter besökte Sverige

I veckan besökte tjugotalet danska oplandskonsulenter våra svenska åtgärdssamordnare i Skåne och Halland samt två större åtgärdsprojekt. Målet var erfarenhetsutbyte och att lära av varandra.

Nyhet: Diken, våtmarker och rådgivning i Nyköping

Diken, våtmarker och rådgivning i Nyköping

Ett av de 20 pilotområdena i LEVA är avrinningsområdet för Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund har problem med växtnäring – Flera av vattnen uppnår inte god status.

Nyhet: Följ det lokala arbetet i pilotområdena

Följ det lokala arbetet i pilotområdena

Flera av pilotområdena inom LEVA har nu facebooksidor eller webbsidor där du kan följa det lokala arbetet. Här hittar du länkar till projekten.

Nyhet: Hjälp till att namnge ny storsatsning mot övergödning i sjöar och hav!

Hjälp till att namnge ny storsatsning mot övergödning i sjöar och hav!

Start Samverkansområden Hjälp till att namnge ny storsatsning mot övergödning i sjöar och hav! Läs vårt pressmeddelande här.

Nyhet: Inspirationsdagar hos projektet Levande kust

Inspirationsdagar hos projektet Levande kust

I april besökte åtgärdssamordnarna projektet Levande kust vid Björnöfjärden

Nyhet: Inspirerande uppstartsmöte med de 20 pilotområdena

Inspirerande uppstartsmöte med de 20 pilotområdena

Den 26 februari 2019 hölls ett uppstartsmöte med alla 20 pilotområden.

Nyhet: Lokalt engagemang för vatten (LEVA)

Lokalt engagemang för vatten (LEVA)

Satsningen på åtgärdssamordnare och stödfunktion får namnet Lokalt engagemang för vatten (LEVA).

Nyhet: Ny satsning på lokalt arbete mot övergödning – minst nio miljoner kronor avsätts i år.

Ny satsning på lokalt arbete mot övergödning – minst nio miljoner kronor avsätts i år.

Start Samverkansområden Ny satsning på lokalt arbete mot övergödning – minst nio miljoner kronor avsätts i år. Läs vårt pressmeddelande här.

Nyhet: Nätverkande diplomat i Enköping

Nätverkande diplomat i Enköping

I LEVA-projektet samverkan för bättre vattenkvalitet inom Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden finns flera utmaningar men också många möjligheter. Området är stort, många och mycket har påverkan på vattnet och det administrativa arbetet med miljöåtgärder upplevs som besvärlig.