Aktuellt 1 mars 2023

1 mars är stora sjögräsdagen

1 mars är ett datum då vi fokuserar på sjögräset och dess stora betydelse för havens ekosystem. HaV delfinansierar bland annat återplanteringsprojekt av ålgräs mellan Tjörn och Orust.

Dykare räknar antal ålgräsplantor (Zostera marina) ett år efter plantering. Gullmarsfjorden, Sverige.

Dykare räknar antal ålgräsplantor (Zostera marina) ett år efter plantering i ett annat projekt. Foto: Eduardo Infantes

Denna dag har utsetts till World Seagrass Day av FN. Här i Sverige lyfter vi fram ålgräsängar som har en unik ekologisk roll i våra hav. De är viktiga livsmiljöer för ett stort antal marina djur och växter och fungerar som barnkammare åt arter som torsk och strandkrabba. De förhindrar också erosion och de minskar övergödningen och klimatförändringar genom att ta upp och binda näringsämnen och kol, berättar Ingemar Andersson, utredare vid HaV.

– Ålgräsängar är ett av de mest produktiva ekosystemen som finns, men de är hotade av till exempel övergödning och överfiske. Andra hot är mänsklig påverkan på grunda havsbottnar, som bryggor, muddring och ankring från båtar.

Hur bidrar HaV till att förbättra läget för ålgräset?

– 2021 planterades 80 000 ålgräsplantor i en grund havsvik vid Lilla Askerön mellan Tjörn och Orust. När forskarna inventerade området i september 2022 kunde de till sin glädje konstatera att antalet plantor mer än tjugodubblats, säger Ingemar Andersson.

Restaureringen är en del av ett fyraårigt projekt som drivs av Länsstyrelsen i Västra Götaland i samarbete med Göteborgs universitet. Projektet finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden och Havs- och vattenmyndigheten.

Sandtäckning i stor skala

Ålgräsängarna i södra Bohuslän har minskat kraftigt de senaste årtiondena. På många platser har de försvunnit helt. I en grund vik vid Lilla Askerön i Tjörns kommun har Länsstyrelsen i Västra Götaland och forskare från Göteborgs universitet därför testat sandtäckning som metod för att återplantera ålgräs. 2021 spreds sammanlagt 1 800 ton grovkornig sand ut på ett 10 000 kvadratmeter stort område i viken för att stabilisera botten och därmed minska uppgrumling av sediment och förbättra vattenkvaliteten. Under sommaren planterades sedan ålgräsplantor för hand i området.

Askerön i oktober 2022. Foto: Eduardo Infantes

Askerön i oktober 2022. Foto: Eduardo Infantes

– Det här är första gången metoden med sandtäckning har testats i stor skala med lyckat resultat. Det visar att det går att återplantera ålgräs även där förhållandena är svåra och våra vanliga metoder inte fungerar, säger Per Moksnes, forskare vid Göteborgs universitet.

Över två miljoner plantor

Den första uppföljningen av projektet, i slutet av 2021, såg lovande ut. Då hade antalet skott i området fördubblats.
När forskarna återvände under hösten 2022 möttes de av en vacker syn: en böljande ålgräsäng.

– Antalet plantor i området hade ökat från 80 000 till över två miljoner, säger Ingemar Andersson.

Här kan du läsa mer om vad HaV gör för ålgräset:

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-12-05

    Självlysande genmodifierade akvariefiskar, så kallad Glofish, är inte tillåtna i Sverige eller inom EU. Trots det förekommer det att privatpersoner försöker sälja Glofish.

  2. Aktuellt 2023-12-04

    På webbsajten Båtretur får du hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt eller tvåtaktsmotor med förgasare på ett miljöklokt sätt. Skrotningsstödet är tidsbegränsat till och med den 31 december 2024.

  3. Aktuellt 2023-12-01

    I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

Publicerad: 2023-03-01
Sidansvarig: Webbredaktion