Sökresultat

 • Faktasida (840)
 • Senaste året (840)
 • Algblomning (12)
 • Anslag (44)
 • Anställning (3)
 • Arbetstid (2)
 • Visa fler
 • Arter med åtgärdsprogram (4)
 • Avtal (3)
 • Badvatten (119)
 • Bedömningsgrunder (3)
 • Bidrag (65)
 • Blanketter (10)
 • Broskfiskar (1)
 • Båtbottentvätt (1)
 • Dricksvatten (41)
 • Dumpning (6)
 • Farliga ämnen (14)
 • Fiskar (11)
 • Fiskevård (5)
 • Forskning (13)
 • Fredade arter (2)
 • Fritidsbåt (3)
 • Fritidsfiske (39)
 • Främmande arter (21)
 • Fångstmottagare (9)
 • Föreskrift (15)
 • Försurning (9)
 • Gis (14)
 • Grundvatten (11)
 • Handbok (4)
 • Handel (10)
 • Havs- och vattenforum (4)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (9)
 • Havsförvaltning (19)
 • Havsplanering (40)
 • Intern service (2)
 • Internationellt arbete (29)
 • Jordbruk (1)
 • Kalkning (2)
 • Kattegatt (14)
 • Klimat (6)
 • Kvoter (12)
 • Lagstiftning (10)
 • Ledighet (2)
 • Marin kartering (1)
 • Marina däggdjur (5)
 • Miljödata (16)
 • Miljökvalitetsnormer (11)
 • Miljöövervakning (60)
 • Muddring (5)
 • Organisation (30)
 • Programområde Kust och Hav (12)
 • Programområde Sötvatten (31)
 • Publikation (15)
 • Rapport (14)
 • Regeringsuppdrag (12)
 • Regler (35)
 • Rekrytering (3)
 • Remiss (2)
 • Restaurering (14)
 • Riksintresse (32)
 • Rutin (1)
 • Ryggradslösa djur (5)
 • Skagerrak (14)
 • Skräp/marint skräp (6)
 • Skyddade områden (17)
 • Små avlopp (25)
 • Spårbarhet (8)
 • Statistik (19)
 • Styrdokument (1)
 • Särskilda tillstånd (7)
 • Sötvatten (16)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (13)
 • Tillsynsvägledning (15)
 • Undersökningstyper (20)
 • Vattenbruk (7)
 • Vattenförvaltning (35)
 • Vattenkraft (14)
 • Vattenskyddsområde (5)
 • Vattenverksamhet (20)
 • Vrak (10)
 • Vägledning (29)
 • Yrkesfiske (81)
 • Årsredovisning (3)
 • Åtgärdsprogram (4)
 • Östersjön (28)
 • Övergödning (17)

 • Yrkesfiske (46)
 • Sport- och fritidsfiske (23)
 • Arter (22)
 • Avlopp (2)
 • Badvatten (107)
 • Fritidsbåtar (2)
 • Miljöhot (54)
 • Skyddade områden (36)
 • Anslag och bidrag (76)
 • Vägledningar (136)
 • Föreskrifter (16)
 • Lagstiftning (10)
 • Samordningsområden (40)
 • Havsplanering (29)
 • Miljöövervakning (32)
 • Data och statistik (25)
 • Kartor och Gis (16)
 • Miljömål och direktiv (26)
 • Konventioner (38)
 • Vårt uppdrag (25)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remisser (2)
 • Pressrum (7)
 • Organisation (24)
 • Jobba hos oss (3)
 • Kontakta oss (3)
 • Diarium (1)
 • Publikationer (8)
 • Bibliotek (7)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Senaste veckan (34)
 • Senaste månaden (94)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: 3R-frågor vid Hav

3R-frågor vid Hav

3R är ett begrepp inom forskningen där man försöker hitta alternativa metoder till djurförsök, eller förfina dagens metoder för att minska lidandet. HaV har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för 3R-frågor.

Faktasida: ASC 2019 - internationell vetenskapskonferens

ASC 2019 - internationell vetenskapskonferens

Hösten 2019 var Sverige och Regeringskansliet värd för ICES årliga internationella vetenskapskonferens, ASC 2019. Konferensen arrangerades den 9-12 september på Svenska Mässan i Göteborg.

Faktasida: Abborre - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Abborre - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Minimi- och maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för fiske efter abborre i Östersjön.

Faktasida: Administrativa sidor för Badplatsen

Administrativa sidor för Badplatsen

Start Badvatten Administrativa sidor för Badplatsen Taggar: Badvatten Badplatsens administrativa sidor Badplatsen Öppna Badplatsens administrativa sidor Du är inloggad och kan gå till Badplatsens administrativa sidor där du kan administrera kommunens

Faktasida: Agenda 2030

Agenda 2030

FN har tagit fram en global agenda med mål för såväl planetens som vårt välstånd. Agendan syftar inte minst till att befästa världsfreden, avskaffa fattigdom och föra mänskligheten i riktning mot social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Faktasida: Aktionsplan för miljön i Östersjön

Aktionsplan för miljön i Östersjön

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

Faktasida: Algblomning

Algblomning

När vissa alger eller bakterier förökar sig i stora mängder kallas det för algblomning. Här får du svar på de vanligaste frågorna om algblomning.  

Faktasida: Algblomning i Bottenhavet

Algblomning i Bottenhavet

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Faktasida: Algblomning i Bottenviken

Algblomning i Bottenviken

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Faktasida: Algblomning i Mälaren

Algblomning i Mälaren

Algblomning vid badplatser På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser via karta eller via kommun och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.