Sökresultat

 • Faktasida (1462)
 • Algblomning (12)
 • Anslag (50)
 • Anställning (3)
 • Arbetstid (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (5)
 • Visa fler
 • Avtal (4)
 • Badvatten (307)
 • Bedömningsgrunder (6)
 • Bidrag (80)
 • Blanketter (12)
 • Broskfiskar (1)
 • Båtbottentvätt (3)
 • Dricksvatten (41)
 • Dumpning (7)
 • Farliga ämnen (21)
 • Fiskar (19)
 • Fiskevård (18)
 • Forskning (24)
 • Fredade arter (3)
 • Fritidsbåt (7)
 • Fritidsfiske (58)
 • Främmande arter (23)
 • Fångstmottagare (13)
 • Föreskrift (34)
 • Försurning (15)
 • Gis (17)
 • Grundvatten (12)
 • Handbok (4)
 • Handel (17)
 • Havs- och vattenforum (8)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (10)
 • Havsförvaltning (61)
 • Havsplanering (48)
 • Intern service (3)
 • Internationellt arbete (38)
 • Jordbruk (3)
 • Kalkning (8)
 • Karpfiskar (1)
 • Kattegatt (18)
 • Klimat (9)
 • Kvoter (20)
 • Lagstiftning (12)
 • Ledighet (2)
 • Marin kartering (1)
 • Marina däggdjur (7)
 • Miljödata (22)
 • Miljökvalitetsnormer (19)
 • Miljöövervakning (135)
 • Muddring (6)
 • Organisation (45)
 • Programområde Kust och Hav (48)
 • Programområde Sötvatten (60)
 • Publikation (34)
 • Rapport (35)
 • Regeringsuppdrag (14)
 • Regler (52)
 • Rekrytering (3)
 • Remiss (2)
 • Restaurering (23)
 • Riksintresse (33)
 • Rutin (3)
 • Ryggradslösa djur (13)
 • Skagerrak (19)
 • Skräp/marint skräp (8)
 • Skyddade områden (32)
 • Små avlopp (34)
 • Spårbarhet (10)
 • Statistik (27)
 • Styrdokument (1)
 • Säkerhet (1)
 • Särskilda tillstånd (14)
 • Sötvatten (23)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (16)
 • Tillsynsvägledning (18)
 • Undersökningstyper (73)
 • Vattenbruk (9)
 • Vattenförvaltning (55)
 • Vattenkraft (24)
 • Vattenskyddsområde (5)
 • Vattenverksamhet (23)
 • Vrak (10)
 • Vägledning (43)
 • Yrkesfiske (134)
 • Yttrande (2)
 • Årsredovisning (3)
 • Åtgärdsprogram (10)
 • Östersjön (34)
 • Övergödning (19)

 • Yrkesfiske (88)
 • Sport- och fritidsfiske (36)
 • Arter (33)
 • Avlopp (2)
 • Badvatten (292)
 • Fritidsbåtar (5)
 • Miljöhot (76)
 • Skyddade områden (44)
 • Anslag och bidrag (83)
 • Vägledningar (224)
 • Föreskrifter (33)
 • Lagstiftning (12)
 • Samordningsområden (48)
 • Havsplanering (36)
 • Miljöövervakning (48)
 • Data och statistik (30)
 • Kartor och Gis (20)
 • Miljömål och direktiv (73)
 • Konventioner (53)
 • Vårt uppdrag (38)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remisser (2)
 • Yttranden (1)
 • Pressrum (13)
 • Organisation (38)
 • Jobba hos oss (3)
 • Kontakta oss (6)
 • Diarium (2)
 • Publikationer (30)
 • Bibliotek (8)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Senaste veckan (7)
 • Senaste månaden (114)
 • Senaste året (759)
 • Mer än ett år sedan (703)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: 1.2 A Abundans av häckande havsfåglar

1.2 A Abundans av häckande havsfåglar

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 B Abundans av övervintrande havsfåglar

1.2 B Abundans av övervintrande havsfåglar

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 C Abundans och trender för gråsäl

1.2 C Abundans och trender för gråsäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 D Abundans och trender för knubbsäl

1.2 D Abundans och trender för knubbsäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 E Abundans och trender för vikaresäl

1.2 E Abundans och trender för vikaresäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 F Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten - aborre och skrubbskädda

1.2 F Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten - aborre och skrubbskädda

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 G Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten – stor torsk

1.2 G Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten – stor torsk

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 H Lekbiomassa (SSB) för alla pelagiska och demersala fiskar, 3.1 A Fiskeridödlighet (F), 3.2 A Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade populationer

1.2 H Lekbiomassa (SSB) för alla pelagiska och demersala fiskar, 3.1 A Fiskeridödlighet (F), 3.2 A Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade populationer

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2, D3C1, D3C2.

Faktasida: 1.3 A Dräktighetsfrekvens hos gråsäl

1.3 A Dräktighetsfrekvens hos gråsäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C3.

Faktasida: 1.3 B Späcktjocklek hos gråsäl

1.3 B Späcktjocklek hos gråsäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C3.