Sökresultat

 • Dokument (243)
 • Anställning (26)
 • Arbetstid (4)
 • Avtal (3)
 • Blanketter (3)
 • Chef (24)
 • Visa fler
 • Dumpning (5)
 • Forskning (1)
 • Föreskrift (1)
 • Gis (2)
 • Handbok (6)
 • Intern service (2)
 • Klimat (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Ledighet (3)
 • Lön (8)
 • Miljödata (1)
 • Miljökvalitetsnormer (4)
 • Miljöövervakning (47)
 • Muddring (6)
 • Organisation (1)
 • Rapport (77)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Rekrytering (2)
 • Riksintresse (1)
 • Rutin (27)
 • Sjukskrivning (5)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (93)
 • Statistik (2)
 • Styrdokument (33)
 • Säkerhet (9)
 • Telefoni (1)
 • Tidredovisning (4)
 • Tillstånd (19)
 • Tjänsteresa (7)
 • Vattenbruk (4)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenkraft (14)
 • Vattenverksamhet (22)
 • Vägledning (1)
 • Yttrande (1)
 • Årsredovisning (1)

 • Vägledningar (82)
 • Miljöövervakning (47)
 • Medarbetarsidor (71)

 • Senaste dagen (2)
 • Senaste veckan (4)
 • Senaste månaden (15)
 • Senaste året (147)
 • Mer än ett år sedan (96)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Dokument: 8 steg till nytt avlopp

8 steg till nytt avlopp

Filmen ger en kortfattad genomgång av hur det går till att skaffa nytt avlopp.

Dokument: Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy

Vår alkohol- och drogpolicy tydliggör bland annat myndighetens syn på användning av alkohol och droger i samband med arbetet. Den visar också hur man ska agera då missbruksproblem uppdagas.

Dokument: Allmänna handlingar

Allmänna handlingar

Allmänheten har rätt att ta del av HaV:s allmänna handlingar. För att vi ska kunna leva upp till kraven om att lämna ut handlingar, registrerar vi inkomna och upprättade handlingar och på så sätt hittar vi dem enkelt när de efterfrågas.

Dokument: Analys av VA-scenarier på kommunnivå i Tanums kommun med VeVa-verktyget

Analys av VA-scenarier på kommunnivå i Tanums kommun med VeVa-verktyget

Denna rapport redovisar ett av de projekt som finansierats av länsstyrelsen i Västra Götalands län via Havsmiljöanslaget.

Dokument: Anmäl olyckor och tillbud

Anmäl olyckor och tillbud

Om du råkar ut för en olycka i arbetet eller drabbas av arbetssjukdom ska det anmälas till Försäkringskassan. Incidenter med otillåten påverkan och tillbud ska anmälas. Prata med din chef om du drabbas.

Dokument: Användning av HaVs arbetsredskap

Användning av HaVs arbetsredskap

Policyn tydliggör hur du får använda HaV:s arbetsredskap och i vilken omfattning du får använda dem för privata ändamål.

Dokument: Arbetet med forskning och utveckling

Arbetet med forskning och utveckling

Hela HaV har i uppdrag att försörja myndigheten med ny kunskap, men enheten för forskning och utveckling samordnar processen. Ta gärna hjälp av vårt verktyg för att lämna förslag på områden med forskningsbehov.

Dokument: Arbetet med officiell statistik

Arbetet med officiell statistik

Här har vi samlat den information som du i övrigt behöver för ditt arbete med den officiella statistiken.

Dokument: Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicyn beskriver viktiga utgångspunkter i det systematiska arbetsmiljöarbetet på HaV. Policyn beskriver mål- och viljeinriktning samt strategier och metoder i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Dokument: Arbetsordning

Arbetsordning

Vår arbetsordning beskriver hur vår organisation arbetar, hur ansvaret för olika arbetsuppgifter är fördelat och vem som får fatta beslut på myndighetens vägnar.