Sökresultat

 • Dokument (174)
 • Dumpning (5)
 • Gis (2)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (4)
 • Miljöövervakning (48)
 • Visa fler
 • Muddring (6)
 • Publikation (1)
 • Rapport (74)
 • Små avlopp (95)
 • Tillstånd (18)
 • Vattenbruk (4)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenkraft (14)
 • Vattenverksamhet (21)
 • Yttrande (1)

 • Vägledningar (83)
 • Miljöövervakning (48)

 • Senaste dagen (2)
 • Senaste veckan (4)
 • Senaste månaden (5)
 • Senaste året (90)
 • Mer än ett år sedan (84)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Dokument: 8 steg till nytt avlopp

8 steg till nytt avlopp

Filmen ger en kortfattad genomgång av hur det går till att skaffa nytt avlopp.

Dokument: Analys av VA-scenarier på kommunnivå i Tanums kommun med VeVa-verktyget

Analys av VA-scenarier på kommunnivå i Tanums kommun med VeVa-verktyget

Denna rapport redovisar ett av de projekt som finansierats av länsstyrelsen i Västra Götalands län via Havsmiljöanslaget.

Dokument: Avgörande från Mark- och miljööverdomstolen angående muddring i Älvsborgshamnen och påverkan på ålgräs

Avgörande från Mark- och miljööverdomstolen angående muddring i Älvsborgshamnen och påverkan på ålgräs

Mark- och miljööverdomstolen ändrar två villkor satta av mark- och miljödomstolen gällande dels tid för grumlande arbeten dels kontroll av grumlande arbeten i syfte att skydda en närliggande ålgräsäng.

Dokument: Avloppshantering på Hamburgö

Avloppshantering på Hamburgö

Denna rapport redovisar ett av de projekt som finansierats via Länsstyrelsen i Västra Götalands län med avseende på utveckling av VeVa-verktyget till att bli ett användbart verktyg för åtgärdsplanering för enskilda avlopp i avrinningsområden och därmed bidra med en viktig pusselbit i genomförandet av ramdirektivet för vatten.

Dokument: Bad-, disk- och tvättvatten – hur farligt är det?

Bad-, disk- och tvättvatten – hur farligt är det?

Risker, skyddsbehov och reningstekniker

Dokument: Bedre forvaltning av separate avlöpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avlöpsanlegg

Rapporten är en sammanställning av resultaten av det åtgärdsprogram som genomförts i Morsa-området i sydöstra Norge för att komma till rätta med att små minireningsverk inte når upp till reningskraven.

Dokument: Bedömningen av vilken skyddsnivå som ska gälla för en avloppsanläggning ska grundas på förhållandena i det enskilda fallet

Bedömningen av vilken skyddsnivå som ska gälla för en avloppsanläggning ska grundas på förhållandena i det enskilda fallet

Sammanfattning av dom den 18 juni 2019 från Mark- och miljööverdomstolen, mål nr M 9381-18.

Dokument: Bentiska livsmiljöer

Bentiska livsmiljöer

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Bifångst

Bifångst

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Biokol i små avloppsanläggningar

Biokol i små avloppsanläggningar

Rening av övergödande ämnen och patogener i impregnerad biokol och tvåstegbiokolanläggningar vid olika belastning ‒ Teknisk rapport (på engelska med svensk sammanfattning)