Sökresultat

 • Senaste veckan (59)
 • Anställning (3)
 • Badvatten (1)
 • Bidrag (1)
 • Chef (2)
 • Fiskar (1)
 • Visa fler
 • Forskning (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Föreskrift (1)
 • Gis (1)
 • Handbok (1)
 • Havsplanering (2)
 • HIP (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Kattegatt (1)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Organisation (1)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (3)
 • Rapport (3)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Regler (1)
 • Rekrytering (1)
 • Remiss (1)
 • Restaurering (1)
 • Skagerrak (1)
 • Små avlopp (4)
 • Styrdokument (2)
 • Tillstånd (1)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Tjänsteresa (1)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vrak (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (2)
 • Yttrande (2)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (2)

 • Yrkesfiske (2)
 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Arter (8)
 • Badvatten (1)
 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (3)
 • Föreskrifter (1)
 • Samordningsområden (2)
 • Havsplanering (2)
 • Miljöövervakning (1)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Konventioner (3)
 • Vårt uppdrag (4)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Remisser (1)
 • Yttranden (1)
 • Jobba hos oss (1)
 • Publikationer (4)
 • Medarbetarsidor (20)
 • Kalendarium (6)

 • Art (1)
 • Dokument (6)
 • Faktasida (28)
 • Kalenderhändelse (6)
 • Nyhet (1)
 • Publikation (2)
 • Vanlig fråga (14)
 • Yttrande (1)

 • Senaste dagen (15)
 • Senaste månaden (59)
 • Senaste året (59)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Kalenderhändelse: Anmälan till årets julbord

Anmälan till årets julbord

Tisdagen den 10 december är det dags för vårt gemensamma julbord. Denna gång på First Hotel G, vid Göteborgs centralstation.

Dokument: Arbetsordning

Arbetsordning

Vår arbetsordning beskriver hur vår organisation arbetar, hur ansvaret för olika arbetsuppgifter är fördelat och vem som får fatta beslut på myndighetens vägnar.

Dokument: Arbetsordning - huvuddokument

Arbetsordning - huvuddokument

Havs- och vattenmyndighetens arbetsordning beskriver hur vår organisation arbetar, hur ansvaret för arbetsuppgifter är fördelat och beslutsordningen i vilka frågor. Arbetsordningen är styrande för all verksamhet på myndigheten.

Faktasida: Avslutade regeringsuppdrag

Avslutade regeringsuppdrag

Det här är de regeringsuppdrag som vi har avslutat i närtid.

Faktasida: Befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet (HVMFS 2018:11)

Befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet (HVMFS 2018:11)

Start Föreskrifter Befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet (HVMFS 2018:11) Befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet (HVMFS 2018:11) Konsoliderad utgåva Registret senast

Kalenderhändelse: Bekräftelse anmälan samhav

Bekräftelse anmälan samhav

Välkommen till möte med samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor (SamHav).

Dokument: Boka resor på HaV

Boka resor på HaV

Ska du boka en resa genom vår resekontoleverantör kontaktar du vår resebyrå Big Travel Sweden AB, på telefon 031-387 16 02. När du ska resa i tjänsten ska du åka kollektivt med tåg eller buss. I vissa fall är det okej att ta bilen, men välj då en miljöklassad bil om det är möjligt. Flyga får du bara göra om du ska åka riktigt långt, mer än femtio mil.

Dokument: CE-märkning - svensk miljölagstiftning

CE-märkning - svensk miljölagstiftning

Eftersom CE-märkning ska vara den enda märkning som styrker byggproduktens överensstämmelse med angiven prestanda, utgör prestandadeklarationen ett viktigt underlag vid tillståndsprövning.

Faktasida: Dialogsignup

Dialogsignup

Välkommen till en forsknings- och förvaltningsdialog om åtgärder för havsmiljön!

Faktasida: Dokumentation från seminarier och temadagar om små avlopp

Dokumentation från seminarier och temadagar om små avlopp

Här finns presentationer och andra dokument från olika temadagar och seminarier om små avloppsanläggningar.