Sökresultat

 • Senaste veckan (8)
 • Främmande arter (3)
 • Föreskrift (2)
 • Kvoter (1)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Yrkesfiske (1)
 • Visa fler

 • Yrkesfiske (2)
 • Arter (4)
 • Föreskrifter (2)

 • Art (2)
 • Faktasida (4)
 • Nyhet (1)
 • Vanlig fråga (1)

 • Senaste månaden (8)
 • Senaste året (8)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida om arter: Blåskrabba

Blåskrabba

Blåskrabbor kan uppträda i massförekomst. De finns som främmande art längs Atlantkusten och Nordsjökusten, och ett ökande antal blåskrabbor har hittats även på svenska västkusten.

Faktasida: Fiskestopp

Fiskestopp

På denna sida listas olika typer av fiskestopp för 2019.

Faktasida: Främmande arter

Främmande arter

Främmande arter är de som med människans hjälp sprids utanför sina naturliga utbredningar. I sina nya miljöer kan de bli harmlösa eller orsaka stor skada. Det är svårt att förutse. Därför är det viktigt att motverka introduktion och spridning av främmande arter i svenska vatten.

Faktasida: Föreskrifter

Föreskrifter

På den här sidan hittar du Havs- och vattenmyndighetens grundföreskrifter i pdf-format. Klicka på respektive föreskrift för att få den senast uppdaterade (konsoliderade) versionen och för att se alla ändringar av föreskriften eller på länken nedan för att endast se våra nya föreskrifter.

Faktasida om arter: Kinesisk ullhandskrabba

Kinesisk ullhandskrabba

Kinesisk ullhandskrabba har stor förmåga att anpassa sig till olika miljöer och betraktas därför som en av världens mest invasiva arter. Den lever i sötvatten men tar sig till i havet när den ska föröka sig.

Faktasida: Nya föreskrifter

Nya föreskrifter

Start Föreskrifter Nya föreskrifter Nya föreskrifter 2019 Register 2019 Register över HVMFS beslutade under år 2019 12 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter(HVMFS 2019:12) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:10) om

Nyhet: Stopp för laxfiske i Östersjön, område 31

Stopp för laxfiske i Östersjön, område 31

Årets sammanlagda kvot på 19 200 laxar i delområde 31 är i det närmaste uppfiskad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat att fiske inom området är förbjudet från och med måndag 22 juli 2019.

Vanlig fråga: Vad gör HaV och hur jobbar ni med sälförvaltning?

Vad gör HaV och hur jobbar ni med sälförvaltning?

Start Arter Frågor och svar om säl Vad gör HaV och hur jobbar ni med sälförvaltning? Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att förvalta sälen tillsammans med Naturvårdsverket. HaV stöttar utveckling och införande av sälsäkra redskap, dels genom