Sökresultat

 • Senaste veckan (36)
 • Anställning (3)
 • Arbetstid (1)
 • Badvatten (2)
 • Bidrag (2)
 • Chef (2)
 • Visa fler
 • Dricksvatten (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (1)
 • Handbok (1)
 • Havs- och vattenforum (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • IT-support (1)
 • Ledighet (1)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Miljöövervakning (1)
 • Publikation (1)
 • Rapport (3)
 • Rekrytering (1)
 • Rutin (3)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Sjukskrivning (1)
 • Små avlopp (4)
 • Styrdokument (4)
 • Tidredovisning (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Årsredovisning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (1)

 • Yrkesfiske (2)
 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Arter (5)
 • Badvatten (1)
 • Fritidsbåtar (1)
 • Miljöhot (1)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Vägledningar (6)
 • Samordningsområden (1)
 • Data och statistik (1)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Jobba hos oss (1)
 • Publikationer (1)
 • Medarbetarsidor (12)
 • Kalendarium (3)

 • Dokument (5)
 • Faktasida (15)
 • Kalenderhändelse (3)
 • Nyhet (5)
 • Utlysning (1)
 • Vanlig fråga (6)
 • Återrapportering (1)

 • Senaste dagen (16)
 • Senaste månaden (36)
 • Senaste året (36)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Nyhet: Ansök om tillstånd att använda radiosändare i god tid

Ansök om tillstånd att använda radiosändare i god tid

Ansökan om tillstånd att använda radiosändare kan komma att ta längre tid än tidigare. Tänk därför på att skicka in din ansökan i tid.

Återrapportering: Användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö

Användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö

Redovisningar av användningen av Anslaget 1:11 (tidigare 1:12) Åtgärder för havs- och vattenmiljö utifrån olika perspektiv.

Faktasida: Badvatten

Badvatten

Sök i kartan efter information om badplatser. Du kan även söka och visa badplatser i en viss kommun . Frågor och svar Här hittar du svar på vanliga frågor om badvatten .

Faktasida: Bestämning av dimensionerande grundvattennivå

Bestämning av dimensionerande grundvattennivå

Den här sidan hör till avsnittet Övergripande frågor i vägledningen för prövning av små avloppsanläggningar Vägledningens startsida × Start Vägledningar Små avlopp Prövning av små avlopp Bestämning av dimensionerande grundvattennivå Bestämning av

Faktasida: Bidrag till åtgärder för en bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten

Bidrag till åtgärder för en bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten

Bidrag kan sökas hos länsstyrelsen. Bidrag kan lämnas till åtgärder i fråga om vattenskyddsområden, vattenbesparing, att ta fram kunskaps- eller planeringsunderlag, investering i ny teknik eller andra åtgärder som ska leda till en bättre vattenhushållning eller bättre tillgång till dricksvatten.

Faktasida: Datavärdskap – här finns miljöövervakningsdata

Datavärdskap – här finns miljöövervakningsdata

Under de senaste åren har omvärlden kommit att kräva allt större tillgång till data från miljöövervakningen. Därför har Hav och Naturvårdsverket upprättat ett system med nationella datavärdar.

Vanlig fråga: Frågor och svar om säl

Frågor och svar om säl

Här hittar du svar på vanliga frågor om våra sälarter – var de finns, hur de mår samt hur sälar och fiske påverkar varandra. Dessutom kan du läsa om hur vi på Havs- och vattenmyndigheten arbetar med sälförvaltning.

Faktasida: Företagshälsovård

Företagshälsovård

Om du skadar dig eller mår dåligt och du tror att det har med din arbetssituation att göra, kan du be din chef om att få gå till företagshälsovården.

Faktasida: Havs- och vattenforum

Havs- och vattenforum

Havs- och vattenforum samlar branschen - en plats för både nätverkande och ny kunskap. Årets forum hålls på Svenska mässan i Göteborg den 26-27 maj.

Kalenderhändelse: Havs- och vattenforum 2020

Havs- och vattenforum 2020

Välkommen till Havs- och vattenforum 2020. En mötesplats för dig som jobbar med hav och vatten. Årets forum hålls på Svenska mässan i Göteborg den 26-27 maj.