Sökresultat

 • Senaste månaden (260)
 • Algblomning (10)
 • Anslag (3)
 • Anställning (2)
 • Arbetstid (1)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Visa fler
 • Badvatten (39)
 • Bedömningsgrunder (3)
 • Bidrag (9)
 • Blanketter (5)
 • Broskfiskar (1)
 • Chef (2)
 • Dricksvatten (3)
 • Farliga ämnen (6)
 • Fiskar (2)
 • Fiskevård (1)
 • Forskning (6)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (11)
 • Främmande arter (6)
 • Fångstmottagare (2)
 • Föreskrift (5)
 • Försurning (2)
 • Gis (4)
 • Grundvatten (2)
 • Handbok (2)
 • Handel (3)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (3)
 • Havsförvaltning (10)
 • Havsplanering (9)
 • HIP (1)
 • Internationellt arbete (8)
 • Jordbruk (1)
 • Kalkning (2)
 • Kattegatt (6)
 • Klimat (2)
 • Kvoter (4)
 • Lagstiftning (3)
 • Ledighet (1)
 • Lön (1)
 • Marina däggdjur (2)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Miljöövervakning (22)
 • Organisation (4)
 • Programområde Kust och Hav (6)
 • Programområde Sötvatten (10)
 • Publikation (16)
 • Rapport (17)
 • Regeringsuppdrag (11)
 • Regler (14)
 • Remiss (4)
 • Restaurering (1)
 • Rutin (3)
 • Ryggradslösa djur (4)
 • Sjukskrivning (1)
 • Skagerrak (6)
 • Skräp/marint skräp (4)
 • Skyddade områden (5)
 • Små avlopp (13)
 • Spårbarhet (2)
 • Statistik (5)
 • Styrdokument (3)
 • Säkerhet (1)
 • Särskilda tillstånd (4)
 • Sötvatten (7)
 • Tillstånd (1)
 • Tillsynsvägledning (3)
 • Tjänsteresa (1)
 • Undersökningstyper (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (8)
 • Vattenkraft (5)
 • Vattenverksamhet (5)
 • Vägledning (9)
 • Växter (1)
 • Yrkesfiske (26)
 • Yttrande (1)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (6)
 • Övergödning (7)

 • Yrkesfiske (25)
 • Sport- och fritidsfiske (6)
 • Arter (13)
 • Badvatten (41)
 • Miljöhot (19)
 • Skyddade områden (3)
 • Anslag och bidrag (7)
 • Vägledningar (23)
 • Föreskrifter (3)
 • Lagstiftning (2)
 • Samordningsområden (11)
 • Havsplanering (5)
 • Miljöövervakning (8)
 • Data och statistik (4)
 • Kartor och Gis (3)
 • Miljömål och direktiv (14)
 • Konventioner (11)
 • Vårt uppdrag (14)
 • Regeringsuppdrag (9)
 • Remisser (4)
 • Yttranden (1)
 • Organisation (3)
 • Publikationer (12)
 • Bibliotek (3)
 • Medarbetarsidor (19)
 • Kalendarium (8)

 • Art (4)
 • Dokument (12)
 • Faktasida (165)
 • Kalenderhändelse (8)
 • Nyhet (10)
 • Publikation (12)
 • Regeringsuppdrag (9)
 • Remiss (4)
 • Utlysning (1)
 • Vanlig fråga (34)
 • Yttrande (1)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (6)
 • Senaste året (260)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: ASC 2019 - internationell vetenskapskonferens

ASC 2019 - internationell vetenskapskonferens

Hösten 2019 är Sverige och Regeringskansliet värd för ICES årliga internationella vetenskapskonferens, ASC 2019. HaV har uppdraget att planera och arrangera konferensen tillsammans med ICES. Konferensen arrangeras den 9-12 september på Svenska Mässan i Göteborg.

Faktasida: Agenda 2030

Agenda 2030

FN har tagit fram en global agenda med mål för såväl planetens som vårt välstånd. Agendan syftar inte minst till att befästa världsfreden, avskaffa fattigdom och föra mänskligheten i riktning mot social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Faktasida: Aktionsplan för miljön i Östersjön

Aktionsplan för miljön i Östersjön

Länderna inom Helcom har kommit överens om en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet är att Östersjön ska vara i god ekologisk status år 2021.

Faktasida: Algblomning

Algblomning

När vissa alger eller bakterier förökar sig i stora mängder kallas det för algblomning. Här får du svar på de vanligaste frågorna om algblomning.  

Dokument: Allmänna handlingar

Allmänna handlingar

Allmänheten har rätt att ta del av HaV:s allmänna handlingar. För att vi ska kunna leva upp till kraven om att lämna ut handlingar, registrerar vi inkomna och upprättade handlingar och på så sätt hittar vi dem enkelt när de efterfrågas.

Kalenderhändelse: Almedalsveckan 2019

Almedalsveckan 2019

Den 30 juni - 7 juli möts politiker, beslutsfattare och engagerade personer i Almedalen för att debattera och diskutera samhällsfrågor. Tillsammans med våra samarbetspartners är vi på plats och lyfter viktiga frågor.

Vanlig fråga: Analyseras förekomst av alger i badvattnet?

Analyseras förekomst av alger i badvattnet?

Start Badvatten Frågor och svar om badvatten Analyseras förekomst av alger i badvattnet? Förekomst av alger eller så kallade cyanobakterier och de gifter (toxiner) som vissa av arterna kan producera analyseras normalt inte i badvatten. En anledning

Vanlig fråga: Analyseras förekomst av miljögifter i vattnet vid EU-bad?

Analyseras förekomst av miljögifter i vattnet vid EU-bad?

Start Badvatten Frågor och svar om badvatten Taggar: Badvatten Analyseras förekomst av miljögifter i vattnet vid EU-bad? Nej, analys av miljögifter ingår inte i reglerna kring EU-bad. Det som ska mätas är halten av tarmbakterier i vattnet och det är

Faktasida: Andra källor till kunskap

Andra källor till kunskap

Här presenteras länkar till publikationer som ges ut av myndigheter, organisationer och institutioner med vatten- och miljöanknytning.

Faktasida: Anmälan till den nationella planen

Anmälan till den nationella planen

Från och med 1 januari 2019 träder en ny lag i kraft som innebär att alla vattenkraftverk ska omprövas enligt miljöbalken för att erhålla moderna miljövillkor.