Sökresultat

 • Senaste månaden (142)
 • Algblomning (1)
 • Anslag (5)
 • Anställning (1)
 • Arter med åtgärdsprogram (5)
 • Badvatten (6)
 • Visa fler
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Bidrag (7)
 • Fiskar (4)
 • Fiskevård (1)
 • Forskning (3)
 • Fredade arter (3)
 • Fritidsfiske (4)
 • Främmande arter (8)
 • Föreskrift (3)
 • Grundvatten (1)
 • Handel (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsplanering (2)
 • Intern service (1)
 • Internationellt arbete (5)
 • Jordbruk (1)
 • Kattegatt (1)
 • Kvoter (2)
 • Marina däggdjur (2)
 • Miljöövervakning (37)
 • Organisation (4)
 • Programområde Kust och Hav (3)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (7)
 • Rapport (5)
 • Regeringsuppdrag (7)
 • Regler (6)
 • Rekrytering (1)
 • Remiss (1)
 • Restaurering (1)
 • Riksintresse (1)
 • Ryggradslösa djur (4)
 • Skagerrak (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Små avlopp (5)
 • Spårbarhet (1)
 • Statistik (2)
 • Sötvatten (1)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Undersökningstyper (2)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (4)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vägledning (3)
 • Växter (2)
 • Yrkesfiske (12)
 • Yttrande (1)
 • Årsredovisning (1)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (3)
 • Övergödning (2)

 • Yrkesfiske (12)
 • Sport- och fritidsfiske (2)
 • Arter (16)
 • Badvatten (7)
 • Miljöhot (1)
 • Anslag och bidrag (6)
 • Vägledningar (12)
 • Föreskrifter (3)
 • Samordningsområden (6)
 • Havsplanering (2)
 • Miljöövervakning (36)
 • Data och statistik (1)
 • Kartor och Gis (3)
 • Miljömål och direktiv (3)
 • Konventioner (8)
 • Vårt uppdrag (7)
 • Regeringsuppdrag (4)
 • Remisser (1)
 • Yttranden (1)
 • Organisation (1)
 • Jobba hos oss (1)
 • Kontakta oss (1)
 • Publikationer (4)
 • Bibliotek (3)
 • Kalendarium (4)

 • Art (9)
 • Dokument (34)
 • Faktasida (72)
 • Kalenderhändelse (4)
 • Nyhet (9)
 • Publikation (4)
 • Regeringsuppdrag (4)
 • Remiss (1)
 • Utlysning (1)
 • Vanlig fråga (3)
 • Yttrande (1)

 • Senaste veckan (28)
 • Senaste året (142)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: 3R-frågor vid Hav

3R-frågor vid Hav

3R är ett begrepp inom forskningen där man försöker hitta alternativa metoder till djurförsök, eller förfina dagens metoder för att minska lidandet. HaV har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för 3R-frågor.

Faktasida: Andra bidrag för bättre havs- och vattenmiljö

Andra bidrag för bättre havs- och vattenmiljö

Förutom havs- och vattenmiljöanslaget finns bidrag från andra finansiärer som syftar till att ge en bättre miljö i hav och vatten. Här har vi sammanställt de bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information om dem.

Faktasida: Anmäl positioner för sumpar - ålfiske

Anmäl positioner för sumpar - ålfiske

Här kan du anmäla positioner för de sumpar som du använder i ålfisket.

Faktasida om arter: Atlantisk och europeisk stör

Atlantisk och europeisk stör

Den betraktas som nationellt utdöd, stören i Östersjön. Men det pågår försök i våra grannländer att få den tillbaka och längs atlantkusten arbetar man aktivt med att stötta den sista spillran som finns av europeisk stör. Därför är det viktigt att alla oavsiktliga fångster av stör rapporteras.

Faktasida: BSAP-fonden

BSAP-fonden

BSAP-fonden skapades 2010 för att öka takten i åtgärdsarbetet och genomförandet av Helcoms Aktionsplan för Östersjön (Baltic Sea Action Plan, BSAP). Utlysningar sker regelbundet.

Faktasida: Badplatser i Haninge kommun

Badplatser i Haninge kommun

Start Badvatten Badplatser i Haninge kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Haninge kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Björkholmen, Muskö ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej Drevviken, Dalen ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej Drevviken, Norrby

Faktasida: Badplatser i Nacka kommun

Badplatser i Nacka kommun

Start Badvatten Badplatser i Nacka kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Nacka kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Alfredsrobadet ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Bagarsjöbadet ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej Baggensuddsbadet ⚠

Faktasida: Badplatser i Sala kommun

Badplatser i Sala kommun

Start Badvatten Badplatser i Sala kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Sala kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Hillingen ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej Hällsjöbadet ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej Hörendesjön, Paradisbadet ★ ★ ★

Faktasida: Badplatser i Valdemarsviks kommun

Badplatser i Valdemarsviks kommun

Start Badvatten Badplatser i Valdemarsviks kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Valdemarsviks kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Ekön, Gryt ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej Grännäs, Valdemarsvik ★ ★ ★ Utmärkt kvalitet Nej Sandgärdet

Faktasida: Badplatser i Vårgårda kommun

Badplatser i Vårgårda kommun

Start Badvatten Badplatser i Vårgårda kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Vårgårda kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Kvinnestadssjön ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Lången Lena ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Ornungasjön ⚠