Sökresultat

 • Kartor och Gis (17)
 • Senaste året (17)
 • Fiskar (1)
 • Fiskevård (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Gis (9)
 • Visa fler
 • Havsförvaltning (2)
 • Havsplanering (3)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Riksintresse (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Sötvatten (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Yrkesfiske (2)

 • Faktasida (17)

 • Senaste månaden (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Dokument: Baslinje + 1 nautisk mil - geografiska data

Baslinje + 1 nautisk mil - geografiska data

En särskild avgränsningslinje för tre miljödirektiv

Dokument: Fiskets geografier

Fiskets geografier

För närvarande omfattar Fiskets geografier de områden för reglering av fiske som finns angivna i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön samt (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena.

Dokument: Fiskförekomster per län

Fiskförekomster per län

En sammanställning av förekomst av fisk per art och län

Dokument: Havsplanering - geografiska data

Havsplanering - geografiska data

Geografiska data från HaV för svensk havsplanering

Faktasida: Kartor & Gis

Kartor & Gis

Allt mer geografisk miljöinformation blir tillgänglig direkt över nätet, detsamma gäller för Havs- och vattenmyndighetens kartor och geodata.

Faktasida: Karttjänster

Karttjänster

Genom att använda karttjänster når du geografisk data direkt och alltid i den senaste versionen.

Faktasida: Karttjänster från andra

Karttjänster från andra

Du hittar en stor mängd med geografiska datamängder och karttjänster för miljöarbete via sido-länkarna på denna sida.

Dokument: Limniska ekoregioner

Limniska ekoregioner

En indelning av Sverige i sju regioner för att underlätta arbetet med typning av sjöar och vattendrag.

Dokument: Miljöövervakningsstationer

Miljöövervakningsstationer

Innehåller stationer/platser/områden för nationell miljöövervakning. Den nationella miljöövervakningen ska ge en översiktlig bild av miljötillståndet i Sverige.

Dokument: Områden skyddade enligt fiskvattendirektivet

Områden skyddade enligt fiskvattendirektivet

Skyddade sötvattensområden där fisk lever eller skulle kunna leva enligt fiskvattendirektivet.