Sökresultat

 • Havsplanering (36)
 • Bidrag (1)
 • Gis (3)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Havsplanering (34)
 • Internationellt arbete (2)
 • Visa fler
 • Publikation (5)
 • Rapport (1)

 • Faktasida (36)

 • Senaste månaden (4)
 • Senaste året (29)
 • Mer än ett år sedan (7)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Avstämning i tidigt skede

Avstämning i tidigt skede

Start Havsplanering Avstämning i tidigt skede Taggar: Havsplanering Avstämning i tidigt skede genom dialog December 2016 presenterade vi de första skisserna eller utkasten till det som ska bli statliga havsplaner. Vi tog fram utkasten för att stämma

Faktasida: Baltic SCOPE

Baltic SCOPE

Baltic SCOPE var ett EU-samarbete för att få olika länders havsplaner att stämma överens i Östersjön och ge gränsöverskridande lösningar. Vi på Havs- och vattenmyndigheten ledde det tvååriga samarbetet.

Faktasida: Bottniska viken

Bottniska viken

Vad kännetecknar Bottniska vikens planområde och hur har vi planerat för havsplaneområdet i stora drag? Här får du en överblick.

Faktasida: Capacity4MSP

Capacity4MSP

Capacity4MSP är ett samarbete om havsplanering för Östersjön. Vår roll i samarbetet är att leda ett forum för planerare.

Faktasida: Dialog i tre steg på väg mot havsplaner

Dialog i tre steg på väg mot havsplaner

I havsplaneringen har vi haft dialog i tre steg.

Faktasida: Dokumentation och rapporter om havsplanering

Dokumentation och rapporter om havsplanering

Här hittar du rapporter och dokument som rör havsplanering.

Faktasida: En framtid vi vill nå

En framtid vi vill nå

Havsplanerna kommer att bli en vägledning för dig som arbetar med beslut, planering och tillståndsprövningar som rör öppna havet. Som företagare eller annan verksamhetsutövare kan du också få vägledning av planerna genom att de ger ökad förutsägbarhet för hur haven bör komma att nyttjas ansvarsfullt.

Faktasida: Förslag till havsplaner

Förslag till havsplaner

Det är många som ska samsas om havet - därför behövs planering. Här är de förslag till havsplaner som vi lämnade till regeringen i december 2019.

Faktasida: Förslag till regeringen

Förslag till regeringen

Havs- och vattenmyndigheten har ansvar att ta fram förslag till havsplaner enligt havsplaneringsförordningen (2015:400).

Faktasida: Gediget underlag

Gediget underlag

Det är ett gediget underlag som ligger till grund för de havsplaner som lämnats till regeringen. I ett tidigt skede av planeringen gjordes en nulägesbeskrivning av hur havets resurser används och vilka förutsättningarna är för användning och samexistens i framtiden.