Sökresultat

 • Medarbetarsidor (122)
 • Senaste året (122)
 • Anställning (28)
 • Arbetstid (3)
 • Avtal (3)
 • Blanketter (3)
 • Visa fler
 • Chef (25)
 • Forskning (1)
 • Gis (4)
 • Handbok (4)
 • HIP (1)
 • Intern service (2)
 • IT-support (6)
 • Ledighet (3)
 • Lön (7)
 • Organisation (4)
 • Rapport (5)
 • Rekrytering (2)
 • Restaurering (1)
 • Rutin (20)
 • Sjukskrivning (8)
 • Små avlopp (1)
 • Styrdokument (26)
 • Säkerhet (7)
 • Telefoni (3)
 • Tidredovisning (5)
 • Tjänsteresa (5)
 • Vägledning (2)
 • Årsredovisning (2)

 • Kalendarium (21)

 • Dokument (47)
 • Faktasida (45)
 • Kalenderhändelse (21)
 • Vanlig fråga (9)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (11)
 • Senaste månaden (22)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Dokument: Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy

Vår alkohol- och drogpolicy tydliggör bland annat myndighetens syn på användning av alkohol och droger i samband med arbetet. Den visar också hur man ska agera då missbruksproblem uppdagas.

Dokument: Allmänna handlingar

Allmänna handlingar

Allmänheten har rätt att ta del av HaV:s allmänna handlingar. För att vi ska kunna leva upp till kraven om att lämna ut handlingar, registrerar vi inkomna och upprättade handlingar och på så sätt hittar vi dem enkelt när de efterfrågas.

Dokument: Anmäl olyckor och tillbud

Anmäl olyckor och tillbud

Om du råkar ut för en olycka i arbetet eller drabbas av arbetssjukdom ska det anmälas till Försäkringskassan. Incidenter med otillåten påverkan och tillbud ska anmälas. Prata med din chef om du drabbas.

Dokument: Arbetet med forskning och utveckling

Arbetet med forskning och utveckling

Hela HaV har i uppdrag att försörja myndigheten med ny kunskap, men enheten för forskning och utveckling samordnar processen. Ta gärna hjälp av vårt verktyg för att lämna förslag på områden med forskningsbehov.

Faktasida: Arbetsmiljöansvar och delegering

Arbetsmiljöansvar och delegering

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren kan fördela arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet.

Dokument: Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicyn beskriver viktiga utgångspunkter i det systematiska arbetsmiljöarbetet på HaV. Policyn beskriver mål- och viljeinriktning samt strategier och metoder i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Dokument: Arbetsordning

Arbetsordning

Vår arbetsordning beskriver hur vår organisation arbetar, hur ansvaret för olika arbetsuppgifter är fördelat och vem som får fatta beslut på myndighetens vägnar.

Dokument: Arbetsordning - huvuddokument

Arbetsordning - huvuddokument

Havs- och vattenmyndighetens arbetsordning beskriver hur vår organisation arbetar, hur ansvaret för arbetsuppgifter är fördelat och beslutsordningen i vilka frågor. Arbetsordningen är styrande för all verksamhet på myndigheten.

Dokument: Arbetstid

Arbetstid

På myndigheten har vi arbetstidsformerna flexibel arbetstid, förtroendearbetstid och schemalagd arbetstid. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Faktasida: Beställningar eller felanmäl - lokaler

Beställningar eller felanmäl - lokaler

Serviceportalen är vår tjänst för beställningar som handlar om reception, uppvaktningar och lokalfrågor.