Sökresultat

 • Miljöövervakning (96)
 • Badvatten (1)
 • Blanketter (1)
 • Forskning (2)
 • Främmande arter (1)
 • Gis (1)
 • Visa fler
 • Grundvatten (1)
 • Havsplanering (1)
 • Klimat (1)
 • Marin kartering (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (82)
 • Programområde Kust och Hav (10)
 • Programområde Sötvatten (12)
 • Rapport (2)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Skyddade områden (2)
 • Sötvatten (8)
 • Undersökningstyper (1)
 • Övergödning (1)

 • Dokument (48)
 • Faktasida (48)

 • Senaste månaden (7)
 • Senaste året (76)
 • Mer än ett år sedan (20)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Arter

Arter

Information om marin miljöövervakning på temat arter.

Dokument: Bentiska livsmiljöer

Bentiska livsmiljöer

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Faktasida: Beställningar till SLU 2019-2021

Beställningar till SLU 2019-2021

Fyll i planerade uppdrag och bidragsbeslut till SLU, både ett- och fleråriga.

Dokument: Bifångst

Bifångst

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Faktasida: Biologisk störning

Biologisk störning

Information om marin miljöövervakning på temat biologisk störning.

Dokument: Biologiska effekter av organiska tennföreningar

Biologiska effekter av organiska tennföreningar

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Dokument: Biologiska effekter hos vitmärla

Biologiska effekter hos vitmärla

Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna.

Faktasida: Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning

Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning

Start Miljöövervakning Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning Taggar: Blanketter Miljöövervakning Programområde Kust och Hav Programområde Sötvatten Blanketter för datavärdar och utförare inom miljöövervakning Blanketter för

Faktasida: Bottenmiljön

Bottenmiljön

Information om marin miljöövervakning på temat bottenmiljö.

Faktasida: Delprogram flodmynningar

Delprogram flodmynningar

Delprogramet flodmynningar mäter och beräknar transporter av näringsämnen och andra substanser ut till Östersjön och Västerhavet. Beräkningarna har pågått sedan slutet av 1960-talet.