Sökresultat

 • Samordningsområden (4)
 • Senaste veckan (4)
 • Vattenkraft (1)

 • Faktasida (1)
 • Nyhet (2)
 • Vanlig fråga (1)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste månaden (4)
 • Senaste året (4)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Anmälan till den nationella planen

Anmälan till den nationella planen

Från och med 1 januari 2019 träder en ny lag i kraft som innebär att alla vattenkraftverk ska omprövas enligt miljöbalken för att erhålla moderna miljövillkor.

Nyhet: Danska oplandskonsulenter besökte Sverige

Danska oplandskonsulenter besökte Sverige

I veckan besökte tjugotalet danska oplandskonsulenter våra svenska åtgärdssamordnare i Skåne och Halland samt två större åtgärdsprojekt. Målet var erfarenhetsutbyte och att lära av varandra.

Vanlig fråga: Hur ska länsstyrelsen hantera tillsyn mot verksamheter som omfattas av den nationella planen?

Hur ska länsstyrelsen hantera tillsyn mot verksamheter som omfattas av den nationella planen?

Start Samverkansområden Hur ska länsstyrelsen hantera tillsyn mot verksamheter som omfattas av den nationella planen? Vägledning kring tillsyn av vattenkraftverk som ska omprövas enligt den nationella planen Mot bakgrund av vikten av att så många

Nyhet: Verktyg för bättre vatten nu på webben

Verktyg för bättre vatten nu på webben

Låter Smultronmetoden, Vattnet i skolan eller Framtidshistoria spännande? Det är bara några av de verktyg för bättre vatten som är framtagna inom Interregprojektet Water Co-Governance och som nu finns på webben.