Sökresultat

  • Samordningsområden (8)
  • Senaste veckan (8)
  • Vattenkraft (2)

  • Faktasida (1)
  • Vanlig fråga (7)

  • Senaste månaden (8)
  • Senaste året (8)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på senast uppdaterad
Vanlig fråga: Ett kraftverk startades på 1950-talet utan tillstånd, men driften avslutades 1998. Får verksamheten påbörjas direkt om den är anmäld till den nationella planen?

Ett kraftverk startades på 1950-talet utan tillstånd, men driften avslutades 1998. Får verksamheten påbörjas direkt om den är anmäld till den nationella planen?

Start Samverkansområden Ett kraftverk startades på 1950-talet utan tillstånd, men driften avslutades 1998. Får verksamheten påbörjas direkt om den är anmäld till den nationella planen? Om syftet med verksamheten, när den påbörjades, var produktion av

Vanlig fråga: Frågor och svar om den nationella planen

Frågor och svar om den nationella planen

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om den nationella planen för omprövning av vattenkraft.

Vanlig fråga: Hur hanteras de dammar som inte har med elproduktion att göra men som ligger nedströms eller mellan dammar som omfattas av nationella planen?

Hur hanteras de dammar som inte har med elproduktion att göra men som ligger nedströms eller mellan dammar som omfattas av nationella planen?

Start Samverkansområden Hur hanteras de dammar som inte har med elproduktion att göra men som ligger nedströms eller mellan dammar som omfattas av nationella planen? För vattenverksamheter som inte omfattas av definitionen i 11 kap 6 § miljöbalken

Vanlig fråga: Hur ska tillsynsmyndigheten hantera en situation om en verksamhetsutövare av många i en prövningsgrupp vill pröva sin verksamhet i förtid? Då tappar man ju fördelarna med den samordnade prövningen?

Hur ska tillsynsmyndigheten hantera en situation om en verksamhetsutövare av många i en prövningsgrupp vill pröva sin verksamhet i förtid? Då tappar man ju fördelarna med den samordnade prövningen?

Start Samverkansområden Hur ska tillsynsmyndigheten hantera en situation om en verksamhetsutövare av många i en prövningsgrupp vill pröva sin verksamhet i förtid? Då tappar man ju fördelarna med den samordnade prövningen? Verksamhetsutövarna har rätt

Vanlig fråga: Kommer alla verksamheter är anmälda till den nationella planen att omprövas enligt miljöbalken?

Kommer alla verksamheter är anmälda till den nationella planen att omprövas enligt miljöbalken?

Start Samverkansområden Kommer alla verksamheter är anmälda till den nationella planen att omprövas enligt miljöbalken? Den nya lagstiftningen handlar om att förse alla vattenkraftverk och regleringsdammar, även nedlagda vattenkraftverk med

Faktasida: Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Prövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Den 25 juni 2020 tog regeringen beslut om prövningsgrupper och tidsplan för omprövningar av svensk vattenkraft.

Vanlig fråga: Vad händer om det redan fanns en verksamhet (med tillstånd) före Natura 2000 området pekades ut, som omöjliggör att bevarandemålen uppnås i Natura 2000 området?

Vad händer om det redan fanns en verksamhet (med tillstånd) före Natura 2000 området pekades ut, som omöjliggör att bevarandemålen uppnås i Natura 2000 området?

Start Samverkansområden Vad händer om det redan fanns en verksamhet (med tillstånd) före Natura 2000 området pekades ut, som omöjliggör att bevarandemålen uppnås i Natura 2000 området? När Sverige införde särskilda bestämmelser om tillståndsprövning

Vanlig fråga: Vilket år kommer miljöprövningarna att starta och hur lång tid kommer det att ta innan alla verksamheter har moderna miljövillkor?

Vilket år kommer miljöprövningarna att starta och hur lång tid kommer det att ta innan alla verksamheter har moderna miljövillkor?

Start Samverkansområden Vilket år kommer miljöprövningarna att starta och hur lång tid kommer det att ta innan alla verksamheter har moderna miljövillkor? Av bilagan till vattenverksamhetsförordningen (1998:1388) framgår den tidpunkt när ansökan om