Sökresultat

 • Yrkesfiske (11)
 • Senaste månaden (11)
 • Bidrag (1)
 • Blanketter (1)
 • Föreskrift (1)
 • Handel (1)
 • Visa fler
 • Kvoter (2)
 • Regler (4)
 • Yrkesfiske (9)
 • Östersjön (1)

 • Faktasida (5)
 • Nyhet (6)

 • Senaste veckan (3)
 • Senaste året (11)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Dokument: Blanketter för fisketillstånd

Blanketter för fisketillstånd

Start Yrkesfiske Blanketter för fisketillstånd Taggar: Blanketter Yrkesfiske Fisketillstånd Ansökan om överlåtelse av fiskerättigheter i pelagiskt och demersalt fiske: Använd vår e-tjänst Fiskerätt för att ansöka om att överlåta

Faktasida: Fiskestopp

Fiskestopp

På denna sida listas olika typer av fiskestopp för 2020.

Nyhet: Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Förbud mot visst svenskt fiske av lax i Östersjön

Årets kvot av lax i ICES-delområde 31 i Östersjön bedöms inom den närmaste tiden vara uppfiskad. Från och med den 5 juli 2020 råder förbud mot visst svenskt fiske av lax i området.

Nyhet: HaV omprövar beslut om landningskontroll vid årets laxfiske

HaV omprövar beslut om landningskontroll vid årets laxfiske

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten ändrat sina allmänna råd om resor inom landet från och med den 13 juni har HaV omprövat sitt tidigare beslut om att inte närvara fysiskt vid årets laxfiske.

Faktasida: Kvotändringar

Kvotändringar

Kvotändringar som gäller fiskeåret 2020 listas här.

Faktasida: Landningshamnar

Landningshamnar

Vid fiske kan det finnas regler för i vilka hamnar man kan få lossa eller omlasta fångsten.

Nyhet: Möjlighet för stöd till dig som drabbats ekonomiskt i samband med Covid-19

Möjlighet för stöd till dig som drabbats ekonomiskt i samband med Covid-19

I samband med den rådande situationen med Covid-19 finns det nu möjlighet att söka stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet.

Faktasida: Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

Information om regler för svenskt fiske efter lax i delområden 22-31, samt i Umeälvens fredningsområde.

Nyhet: Ändrade redskapsregler i Kattegatt

Ändrade redskapsregler i Kattegatt

Från och med 31 maj gäller ändrade redskapsregler i Kattegatt efter EU-beslut om kvoter. HaV informerade om detta i december 2019. Här kommer en uppdatering med utförligare information om vad som gäller och vilka redskapskoder som ska användas.

Nyhet: Ändrade redskapsregler i Skagerrak och Nordsjön

Ändrade redskapsregler i Skagerrak och Nordsjön

Från och med 15 augusti gäller ändrade redskapsregler för fiske med bottentrål och snurrevad i Unionens vatten i Skagerrak och Nordsjön. De ändade reglerna innebär att vissa selektiva redskap ska användas vid bottentrålning. Beslutet har fattats av EU:s ministerråd för att minska fångster och fiskeridödlighet av torsk. Det är en del av beslutet kring fiskekvoter i Västerhavet.