Sökresultat

 • Arter (82)
 • Mer än ett år sedan (82)
 • Arter med åtgärdsprogram (6)
 • Broskfiskar (21)
 • Fiskar (26)
 • Fredade arter (6)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (3)
 • Handel (2)
 • Internationellt arbete (1)
 • Karpfiskar (10)
 • Kattegatt (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Regler (1)
 • Ryggradslösa djur (6)
 • Skagerrak (1)
 • Växter (2)
 • Yrkesfiske (1)
 • Östersjön (1)

 • Art (66)
 • Faktasida (11)
 • Vanlig fråga (5)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Arter

Arter

Här hittar du ett urval av de arter som lever i svenska hav, sjöar och vattendrag. Här finns några av våra allra vanligaste vattenlevande växt- och djurarter, men också främmande, hotade och fredade arter.

Faktasida om arter: Benlöja

Benlöja

Benlöjan är en liten, max 20 cm, karpfisk som uppträder i stora stim tätt under ytan i varma och näringsrika vatten. Det är den kanske vanligaste fisken man ser i lugnflytande, breda åar när den rör sig ytligt och letar föda.

Faktasida om arter: Björkna

Björkna

Björknan tillhör familjen karpfiskar och kan betraktas som en av våra svåraste sötvattensfiskar att artbestämma eftersom den är så lik sin nära släkting braxen.

Faktasida om arter: Blomrocka

Blomrocka

Fyra rader med taggar på svansen, de inre två fortsätter upp på ryggen. Två svarta ögonfläckar marmorerade med gult. Mycket sällsynt längs norska kusten och i Skagerrak. 

Faktasida om arter: Blåhaj

Blåhaj

Blå ovansida, vit undersida. Kroppen är slank och nosen lång. Bröstfenor långa, smala och skärformade. Mycket sällsynt gäst i Skagerrak och Kattegatt, främst under september–december.

Faktasida om arter: Brugd

Brugd

Brugden är världens näst största fisk. Den är sällsynt men regelbunden vid den svenska västkusten. Simmar långsamt och ofta nära vattenytan. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

Faktasida om arter: Darrocka

Darrocka

Rund kropp med rak framkant. Enfärgat mörkbrun. Kort och tjock svans med två ryggfenor och en stjärtfena. I Sverige har arten påträffats en gång vid Hållö utanför Bohuskusten.

Faktasida om arter: Elritsa

Elritsa

Trots att elritsan till utseendet kan förväxlas med en öringunge är den ingen laxfisk. Elritsa har bara en ryggfena och saknar den bakre fettfenan som är laxfiskarnas karaktäristisk för lax. Elritsa hör istället till familjen cyprinider, där arter som mört, braxen, sarv och sutare också ingår.

Faktasida om arter: Faren

Faren

Arten finns i Eurasien, österut i Ryssland till Urals vattensystem. I söder Donaus, Dons, och Volgas vattensystem. Den trivs i långsamt rinnande vattendrag och sjöar, men även i bräckt vatten. Den har bland annat påträffats i Stockholms skärgård.

Vanlig fråga: Finns det andra förklaringar till dödlighet på lax än tiaminbrist?

Finns det andra förklaringar till dödlighet på lax än tiaminbrist?

Start Arter Finns det andra förklaringar till dödlighet på lax än tiaminbrist? Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, har på HaV:s uppdrag undersökt laxar som visar tecken på att vara sjuka eller skadade. En del av de undersökta laxarna uppvisar