Sökresultat

 • Arter (248)
 • Arter med åtgärdsprogram (22)
 • Broskfiskar (30)
 • Fiskar (96)
 • Fredade arter (19)
 • Fritidsfiske (1)
 • Visa fler
 • Främmande arter (56)
 • Handel (3)
 • Internationellt arbete (1)
 • Karpfiskar (18)
 • Kattegatt (1)
 • Lagstiftning (2)
 • Marina däggdjur (8)
 • Miljöövervakning (1)
 • Regler (1)
 • Ryggradslösa djur (36)
 • Skagerrak (1)
 • Växter (11)
 • Yrkesfiske (2)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (2)

 • Art (193)
 • Faktasida (33)
 • Vanlig fråga (22)

 • Senaste veckan (42)
 • Senaste månaden (59)
 • Senaste året (166)
 • Mer än ett år sedan (82)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida om arter: Abborre

Abborre

Abborren finns allmänt över hela Sverige med undantag för fjällregionen. Den förekommer i kustområdet i hela Östersjön och Bottniska viken.

Faktasida om arter: Amerikansk bäckröding

Amerikansk bäckröding

Amerikansk bäckröding är lätt att odla och är en omtyckt art inom sportfisket, och har därför introducerats till länder över hela världen. Utsättning av amerikansk bäckröding kan dock leda till negativa effekter för inhemska laxfiskar.

Faktasida om arter: Amerikansk hummer

Amerikansk hummer

Ett antal amerikanska humrar har hittats i havet på svenska västkusten, och det behövs åtgärder för att hindra ytterligare spridning. Amerikansk hummer kan bli ett allvarligt hot för vår inhemska, europeiska hummer.

Faktasida om arter: Amerikansk kammanet

Amerikansk kammanet

Amerikansk kammanet upptäcktes i Sverige 2006. Den äter stora mängder djurplankton och fisklarver, och kan bli ett problem för fisket.

Faktasida: Arter

Arter

Här hittar du ett urval av de arter som lever i svenska hav, sjöar och vattendrag. Här finns några av våra allra vanligaste vattenlevande växt- och djurarter, men också främmande, hotade och fredade arter.

Faktasida om arter: Asp

Asp

Asp är en karpfisk som är ovanlig i svenska sjöar och vattendrag. Fiskevårdande åtgärder har stabiliserat beståndet av asp under de senaste åren, och åtgärdsprogrammet har som målsättning att säkra den långsiktiga överlevnaden.

Faktasida om arter: Atlantisk och europeisk stör

Atlantisk och europeisk stör

Den betraktas som nationellt utdöd, stören i Östersjön. Men det pågår försök i våra grannländer att få den tillbaka och längs atlantkusten arbetar man aktivt med att stötta den sista spillran som finns av europeisk stör. Därför är det viktigt att alla oavsiktliga fångster av stör rapporteras.

Faktasida om arter: Benlöja

Benlöja

Benlöjan är en liten, max 20 cm, karpfisk som uppträder i stora stim tätt under ytan i varma och näringsrika vatten. Det är den kanske vanligaste fisken man ser i lugnflytande, breda åar när den rör sig ytligt och letar föda.

Faktasida om arter: Bergtunga/Bergskädda

Bergtunga/Bergskädda

Bergtungan lever i Nordatlanten och i Sveriges omgivande vatten finns den i Skagerrak och Kattegatt. Den är mindre vanlig i Öresund och södra Östersjön.

Faktasida om arter: Björkna

Björkna

Björknan tillhör familjen karpfiskar och kan betraktas som en av våra svåraste sötvattensfiskar att artbestämma eftersom den är så lik sin nära släkting braxen.