Sökresultat

  • Fritidsbåtar (1)
  • Faktasida (1)
  • Mer än ett år sedan (1)
  • Fritidsbåt (1)

  • Miljöhot (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Töm inte i sjön

Töm inte i sjön

Från och med den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma toatanken rätt ut i sjön. Istället ska tanken tömmas vid en toatömningsstation i land så att avfallet kan tas om hand i reningsverken.