Sökresultat

  • Fritidsbåtar (2)
  • Mer än ett år sedan (2)
  • Fritidsbåt (2)

  • Miljöhot (2)

  • Faktasida (2)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Fritidsbåtar

Fritidsbåtar

Sverige är ett av världens mest fritidsbåtstäta länder, med nästan en miljon fritidsbåtar. Utsläppen från fritidsbåtarna till luft och vatten sker koncentrerat under en kort säsong vilket gör att påverkan på miljön är markant.

Faktasida: Töm inte i sjön

Töm inte i sjön

Från och med den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma toatanken rätt ut i sjön. Istället ska tanken tömmas vid en toatömningsstation i land så att avfallet kan tas om hand i reningsverken.