Sökresultat

 • Vårt uppdrag (110)
 • Senaste året (110)
 • Anslag (1)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (2)
 • Föreskrift (5)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (3)
 • Jordbruk (1)
 • Klimat (1)
 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Miljöövervakning (3)
 • Muddring (1)
 • Organisation (1)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (44)
 • Regler (1)
 • Remiss (19)
 • Riksintresse (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (11)
 • Tillstånd (1)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Vattenkraft (15)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vägledning (3)
 • Yrkesfiske (10)
 • Yttrande (26)
 • Årsredovisning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (2)

 • Regeringsuppdrag (44)
 • Remisser (20)
 • Yttranden (26)
 • Pressrum (13)

 • Faktasida (25)
 • Regeringsuppdrag (42)
 • Remiss (18)
 • Yttrande (25)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (28)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Avslutade regeringsuppdrag

Avslutade regeringsuppdrag

Det här är de regeringsuppdrag som vi har avslutat i närtid.

Faktasida: China Europe Water Platform (2019)

China Europe Water Platform (2019)

Havs- och vattenmyndigheten ska vara kontaktpunkt och koordinera arbetet inom ramen för Sveriges engagemang i China Europe Water Platform (CEWP).

Faktasida: EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan (2016)

EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan (2016)

Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi enligt kommissionens handlingsplan.

Faktasida: Förbättrad kunskap för hantering av förorenade sediment (2019)

Förbättrad kunskap för hantering av förorenade sediment (2019)

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna att genomföra insatser för att förbättra kunskapen om förorenade sediment i sjöar och kustområden.

Faktasida: Föreslå hur försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras för att se till landningsskyldigheten efterlevs (2019)

Föreslå hur försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras för att se till landningsskyldigheten efterlevs (2019)

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att utreda och föreslå hur ett försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras.

Faktasida: Förstärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning (2018)

Förstärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning (2018)

Havs- och vattenmyndigheten ska samverka med berörda myndigheter, bland annat Statens jordbruksverk och de länsstyrelser som är vattenmyndigheter, och andra aktörer och intresseorganisationer för ökat lokalt åtgärdsarbete mot övergödning.

Faktasida: GD om satsningen på rent hav

GD om satsningen på rent hav

”Vi börjar se att trenden vänder men vi får nog inte tillbaka ett Östersjön som det såg ut på 50-talet, när det var ett ganska näringsfattigt hav.”, säger HaV:s generaldirektör i en intervju om utmaningarna för ekosystemen i havet.

Faktasida: Klimatpåverkan (2017)

Klimatpåverkan (2017)

HaV har fått i uppdrag att redovisa hur frågor om klimatpåverkan och klimatförändringar integreras i vår samordnande roll för vattenmyndigheterna.

Faktasida: Kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet (2019)

Kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet (2019)

Havs- och vattenmyndigheten ska utreda och lämna de författningsförslag som krävs för att genomföra kraven på fiskeredskap i Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön.

Faktasida: Laxförvaltning (2015)

Laxförvaltning (2015)

Havs- och vattenmyndigheten ska, efter samråd med Statens Jordbruksverk, ta fram förslag på hur förvaltningen av lax och öring i svenska vatten bör utvecklas och utformas.