Sökresultat

 • Vårt uppdrag (99)
 • Senaste året (99)
 • Anslag (1)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Föreskrift (3)
 • Havsplanering (1)
 • Visa fler
 • Internationellt arbete (3)
 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Miljöövervakning (3)
 • Muddring (1)
 • Organisation (1)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (53)
 • Regler (1)
 • Remiss (19)
 • Rutin (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (4)
 • Styrdokument (1)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (2)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Vattenkraft (4)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vägledning (3)
 • Yrkesfiske (8)
 • Yttrande (7)
 • Årsredovisning (2)
 • Östersjön (2)

 • Regeringsuppdrag (52)
 • Remisser (21)
 • Yttranden (7)
 • Pressrum (7)

 • Faktasida (23)
 • Regeringsuppdrag (50)
 • Remiss (19)
 • Yttrande (7)

 • Senaste månaden (4)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Avslutade regeringsuppdrag

Avslutade regeringsuppdrag

Det här är de regeringsuppdrag som vi har avslutat i närtid.

Faktasida: Bilder och foto

Bilder och foto

Texten nedan är ett verktyg och en inspirationsreferens när foton ska tas fram. Riktlinjerna ser till att HaV:s foton får ett konsekvent manér och blir användbara i så många olika sammahang som möjligt. Vid frågor om bilder kontakta kommunikationsenheten.

Faktasida: China Europe Water Platform (2019)

China Europe Water Platform (2019)

Havs- och vattenmyndigheten ska vara kontaktpunkt och koordinera arbetet inom ramen för Sveriges engagemang i China Europe Water Platform (CEWP).

Faktasida: China Europe Water Platform (2020)

China Europe Water Platform (2020)

Havs- och vattenmyndigheten ska vara kontaktpunkt och koordinera arbetet inom ramen för Sveriges engagemang i China Europe Water Platform (CEWP).

Faktasida: FN:s årtionde för havsforskning (2020)

FN:s årtionde för havsforskning (2020)

Havs- och vattenmyndigheten ska i samarbete med Formas, SMHI och Sida bistå Regeringskansliet i planering av svenskt deltagande i FN:s årtionde för havsforskning till stöd för hållbar utveckling 2021-2030.

Faktasida: Färgpalett

Färgpalett

Inspirationen till våra färger hämtas från havet, sjöarna, vattendragen och djurlivet. Tydligt, seriöst och tillgängligt för många olika målgrupper. Färgskalan bygger på ett par gröna och blå nyanser samt en orange och en gul. Tillsammans med stöttande varm- och kallgrå nyanser. Paletten ska täcka praktiska kommunikativa behov och sammantaget bidra till den visuella identitetens helhet.

Faktasida: Förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden (2020)

Förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden (2020)

Havs- och vattenmyndigheten ska utreda och föreslå ändringar i fiskeförordningen (1994:1716) för att genomföra ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden innanför trålgränsen.

Faktasida: Förbättrad kunskap för hantering av förorenade sediment (2019)

Förbättrad kunskap för hantering av förorenade sediment (2019)

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna att genomföra insatser för att förbättra kunskapen om förorenade sediment i sjöar och kustområden.

Faktasida: Föreslå hur försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras för att se till landningsskyldigheten efterlevs (2019)

Föreslå hur försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras för att se till landningsskyldigheten efterlevs (2019)

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att utreda och föreslå hur ett försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras.

Faktasida: Förstärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning (2018)

Förstärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning (2018)

Havs- och vattenmyndigheten ska samverka med berörda myndigheter, bland annat Statens jordbruksverk och de länsstyrelser som är vattenmyndigheter, och andra aktörer och intresseorganisationer för ökat lokalt åtgärdsarbete mot övergödning.