Sökresultat

 • Vårt uppdrag (170)
 • Anslag (1)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Dricksvatten (1)
 • Dumpning (2)
 • Farliga ämnen (1)
 • Visa fler
 • Fritidsbåt (2)
 • Fritidsfiske (3)
 • Främmande arter (1)
 • Föreskrift (3)
 • Handel (2)
 • Havsförvaltning (2)
 • Havsplanering (2)
 • Internationellt arbete (3)
 • Jordbruk (1)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (4)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljödata (3)
 • Miljökvalitetsnormer (4)
 • Miljöövervakning (5)
 • Muddring (2)
 • Organisation (1)
 • Rapport (2)
 • Regeringsuppdrag (63)
 • Regler (4)
 • Remiss (24)
 • Riksintresse (2)
 • Skräp/marint skräp (3)
 • Skyddade områden (3)
 • Små avlopp (15)
 • Statistik (1)
 • Tillstånd (4)
 • Vattenförvaltning (4)
 • Vattenkraft (15)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (17)
 • Yttrande (56)
 • Årsredovisning (1)
 • Åtgärdsprogram (2)
 • Östersjön (3)
 • Övergödning (1)

 • Regeringsuppdrag (62)
 • Remisser (25)
 • Yttranden (58)
 • Pressrum (13)

 • Faktasida (30)
 • Regeringsuppdrag (60)
 • Remiss (23)
 • Yttrande (57)

 • Senaste månaden (13)
 • Senaste året (104)
 • Mer än ett år sedan (66)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Agenda 2030 (2016)

Agenda 2030 (2016)

Vi och flera andra myndigheter har fått i uppdrag att bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

Faktasida: Analys av bevarandevärden i torskfredningsområdet i Kattegatt (2016)

Analys av bevarandevärden i torskfredningsområdet i Kattegatt (2016)

HaV ska analysera om områden med mjukbotten i Kattegatt innehåller livsmiljöer eller arter som möter kriterierna i Ospars eller Helcoms listor över hotade eller minskande arter och habitat.

Faktasida: Analys av skyddade marina områden och handlingsplan för marint områdesskydd (2015)

Analys av skyddade marina områden och handlingsplan för marint områdesskydd (2015)

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att genomföra en fördjupad analys av det befintliga nätverket av formellt skyddade marina områden och en handlingsplan för svenskt marint områdesskydd.

Faktasida: Analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft (2014)

Analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft (2014)

Regeringen inrättar en analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft åren 2014-2020. Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag att delta i gruppen.

Faktasida: Andra myndigheters uppdrag om havs- och vattenmiljö

Andra myndigheters uppdrag om havs- och vattenmiljö

Även andra myndigheter får regeringsuppdrag som rör havs- och vattenmiljöfrågor. Här listar vi några av de uppdrag och frågor som vi deltar i eller som är av intresse för oss.

Faktasida: Anpassa textstorlek

Anpassa textstorlek

Du kan ändra textstorleken på webbplatsen genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

Faktasida: Arbetet med EU:s strategi för Östersjön (2011)

Arbetet med EU:s strategi för Östersjön (2011)

Regeringen uppdrar åt följande myndigheter att aktivt genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (Rskr 2009/10:159)

Faktasida: Avslutade regeringsuppdrag

Avslutade regeringsuppdrag

Det här är de regeringsuppdrag som vi har avslutat i närtid.

Faktasida: China Europe Water Platform (2016)

China Europe Water Platform (2016)

HaV ska vara kontaktpunkt och koordinera arbetet inom ramen för Sveriges engagemang i China Europe Water Platform (CEWP) till och med 2017.

Faktasida: EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan (2016)

EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan (2016)

Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att aktivt bidra till att genomföra EU:s strategi enligt kommissionens handlingsplan.