Sökresultat

 • Algblomning (21)
 • Anslag (72)
 • Anställning (3)
 • Arbetstid (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (39)
 • Avtal (4)
 • Visa fler
 • Badvatten (331)
 • Bedömningsgrunder (8)
 • Bidrag (105)
 • Blanketter (12)
 • Broskfiskar (31)
 • Båtbottentvätt (6)
 • Dricksvatten (50)
 • Dumpning (13)
 • Farliga ämnen (25)
 • Fiskar (157)
 • Fiskevård (30)
 • Forskning (34)
 • Fredade arter (26)
 • Fritidsbåt (12)
 • Fritidsfiske (87)
 • Främmande arter (77)
 • Fångstmottagare (14)
 • Föreskrift (40)
 • Försurning (17)
 • Gis (21)
 • Grundvatten (19)
 • Handbok (7)
 • Handel (22)
 • Havs- och vattenforum (10)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (28)
 • Havsförvaltning (70)
 • Havsplanering (115)
 • Intern service (5)
 • Internationellt arbete (48)
 • Jordbruk (10)
 • Kalkning (14)
 • Karpfiskar (18)
 • Kattegatt (32)
 • Klimat (18)
 • Kvoter (22)
 • Lagstiftning (14)
 • Ledighet (2)
 • Marin kartering (3)
 • Marina däggdjur (18)
 • Miljödata (27)
 • Miljökvalitetsnormer (37)
 • Miljöövervakning (252)
 • Muddring (14)
 • Organisation (45)
 • Programområde Kust och Hav (67)
 • Programområde Sötvatten (64)
 • Publikation (414)
 • Rapport (279)
 • Regeringsuppdrag (132)
 • Regler (65)
 • Rekrytering (3)
 • Remiss (32)
 • Restaurering (35)
 • Riksintresse (36)
 • Rutin (3)
 • Ryggradslösa djur (60)
 • Skagerrak (30)
 • Skräp/marint skräp (16)
 • Skyddade områden (49)
 • Små avlopp (209)
 • Spårbarhet (11)
 • Statistik (28)
 • Styrdokument (1)
 • Säkerhet (1)
 • Särskilda tillstånd (14)
 • Sötvatten (30)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (39)
 • Tillsynsvägledning (21)
 • Undersökningstyper (74)
 • Vattenbruk (22)
 • Vattenförvaltning (95)
 • Vattenkraft (70)
 • Vattenskyddsområde (9)
 • Vattenverksamhet (51)
 • Vrak (11)
 • Vägledning (92)
 • Växter (15)
 • Yrkesfiske (194)
 • Yttrande (58)
 • Årsredovisning (11)
 • Åtgärdsprogram (21)
 • Östersjön (68)
 • Övergödning (30)

 • Yrkesfiske (129)
 • Sport- och fritidsfiske (36)
 • Arter (248)
 • Avlopp (2)
 • Badvatten (312)
 • Fritidsbåtar (5)
 • Miljöhot (83)
 • Skyddade områden (44)
 • Anslag och bidrag (104)
 • Vägledningar (382)
 • Föreskrifter (33)
 • Lagstiftning (12)
 • Samordningsområden (110)
 • Havsplanering (36)
 • Miljöövervakning (96)
 • Data och statistik (30)
 • Kartor och Gis (20)
 • Miljömål och direktiv (73)
 • Konventioner (53)
 • Vårt uppdrag (218)
 • Regeringsuppdrag (92)
 • Remisser (35)
 • Yttranden (58)
 • Pressrum (13)
 • Organisation (38)
 • Jobba hos oss (3)
 • Kontakta oss (6)
 • Diarium (2)
 • Publikationer (447)
 • Bibliotek (8)
 • Medarbetarsidor (1)
 • Kalendarium (13)

 • Art (193)
 • Dokument (174)
 • E-tjänst (1)
 • Faktasida (1460)
 • Kalenderhändelse (13)
 • Nyhet (83)
 • Publikation (412)
 • Regeringsuppdrag (90)
 • Remiss (33)
 • Utlysning (21)
 • Vanlig fråga (156)
 • Yttrande (57)
 • Återrapportering (5)

 • Senaste dagen (16)
 • Senaste veckan (113)
 • Senaste månaden (227)
 • Senaste året (1419)
 • Mer än ett år sedan (1279)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: 1.2 A Abundans av häckande havsfåglar

1.2 A Abundans av häckande havsfåglar

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 B Abundans av övervintrande havsfåglar

1.2 B Abundans av övervintrande havsfåglar

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 C Abundans och trender för gråsäl

1.2 C Abundans och trender för gråsäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 D Abundans och trender för knubbsäl

1.2 D Abundans och trender för knubbsäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 E Abundans och trender för vikaresäl

1.2 E Abundans och trender för vikaresäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 F Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten - aborre och skrubbskädda

1.2 F Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten - aborre och skrubbskädda

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 G Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten – stor torsk

1.2 G Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten – stor torsk

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 H Lekbiomassa (SSB) för alla pelagiska och demersala fiskar, 3.1 A Fiskeridödlighet (F), 3.2 A Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade populationer

1.2 H Lekbiomassa (SSB) för alla pelagiska och demersala fiskar, 3.1 A Fiskeridödlighet (F), 3.2 A Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade populationer

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2, D3C1, D3C2.

Faktasida: 1.3 A Dräktighetsfrekvens hos gråsäl

1.3 A Dräktighetsfrekvens hos gråsäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C3.

Faktasida: 1.3 B Späcktjocklek hos gråsäl

1.3 B Späcktjocklek hos gråsäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C3.