1. Publicerad: 29 november 2018 Uppdaterad: 7 februari 2019

  1.2 A Abundans av häckande havsfåglar - Indikatorer för god miljöstatus

  Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

 2. Publicerad: 29 november 2018 Uppdaterad: 7 februari 2019

  1.2 B Abundans av övervintrande havsfåglar - Indikatorer för god miljöstatus

  Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

 3. Publicerad: 29 november 2018

  1.2 C Abundans och trender för gråsäl - Indikatorer för god miljöstatus

  Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

 4. Publicerad: 29 november 2018 Uppdaterad: 7 februari 2019

  1.2 D Abundans och trender för knubbsäl - Indikatorer för god miljöstatus

  Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

 5. Publicerad: 29 november 2018

  1.2 E Abundans och trender för vikaresäl - Indikatorer för god miljöstatus

  Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

 6. Publicerad: 29 november 2018

  1.2 F Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten - aborre och skrubbskädda - Indikatorer för god miljöstatus

  Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

 7. Publicerad: 29 november 2018

  1.2 G Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten – stor torsk - Indikatorer för god miljöstatus

  Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

 8. Publicerad: 29 november 2018 Uppdaterad: 7 februari 2019

  1.2 H Lekbiomassa (SSB) för alla pelagiska och demersala fiskar, 3.1 A Fiskeridödlighet (F), 3.2 A Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade populationer - Indikatorer för god miljöstatus

  Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2, D3C1, D3C2.

 9. Publicerad: 29 november 2018

  1.3 A Dräktighetsfrekvens hos gråsäl - Indikatorer för god miljöstatus

  Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C3.

 10. Publicerad: 29 november 2018

  1.3 B Späcktjocklek hos gråsäl - Indikatorer för god miljöstatus

  Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C3.