Sökresultat

 • Algblomning (21)
 • Anslag (36)
 • Anställning (42)
 • Arbetstid (8)
 • Arter med åtgärdsprogram (38)
 • Avtal (7)
 • Visa fler
 • Badvatten (329)
 • Bedömningsgrunder (7)
 • Bidrag (78)
 • Blanketter (15)
 • Broskfiskar (31)
 • Båtbottentvätt (6)
 • Chef (36)
 • Dricksvatten (50)
 • Dumpning (15)
 • Farliga ämnen (25)
 • Fiskar (157)
 • Fiskevård (34)
 • Forskning (34)
 • Fredade arter (26)
 • Fritidsbåt (12)
 • Fritidsfiske (84)
 • Främmande arter (78)
 • Fångstmottagare (15)
 • Föreskrift (40)
 • Försurning (17)
 • Gis (31)
 • Grundvatten (17)
 • Handbok (16)
 • Handel (21)
 • Havs- och vattenforum (12)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (26)
 • Havsförvaltning (72)
 • Havsplanering (115)
 • HIP (1)
 • Intern service (9)
 • Internationellt arbete (45)
 • IT-support (18)
 • Jordbruk (11)
 • Kalkning (14)
 • Karpfiskar (18)
 • Kattegatt (32)
 • Klimat (20)
 • Kvoter (19)
 • Lagstiftning (15)
 • Ledighet (5)
 • Lön (9)
 • Marin kartering (3)
 • Marina däggdjur (17)
 • Miljödata (28)
 • Miljökvalitetsnormer (36)
 • Miljöövervakning (202)
 • Muddring (14)
 • Organisation (52)
 • Programområde Kust och Hav (66)
 • Programområde Sötvatten (64)
 • Publikation (393)
 • Rapport (272)
 • Regeringsuppdrag (99)
 • Regler (65)
 • Rekrytering (6)
 • Remiss (26)
 • Restaurering (29)
 • Riksintresse (37)
 • Rutin (38)
 • Ryggradslösa djur (59)
 • Sjukskrivning (9)
 • Skagerrak (30)
 • Skräp/marint skräp (13)
 • Skyddade områden (55)
 • Små avlopp (187)
 • Spårbarhet (11)
 • Statistik (29)
 • Styrdokument (47)
 • Säkerhet (12)
 • Särskilda tillstånd (15)
 • Sötvatten (30)
 • Telefoni (8)
 • Tidredovisning (6)
 • Tillstånd (42)
 • Tillsynsvägledning (23)
 • Tjänsteresa (9)
 • Undersökningstyper (73)
 • Vattenbruk (23)
 • Vattenförvaltning (86)
 • Vattenkraft (81)
 • Vattenskyddsområde (8)
 • Vattenverksamhet (58)
 • Vrak (10)
 • Vägledning (84)
 • Växter (14)
 • Yrkesfiske (183)
 • Yttrande (58)
 • Årsredovisning (11)
 • Åtgärdsprogram (17)
 • Östersjön (67)
 • Övergödning (31)

 • Yrkesfiske (102)
 • Sport- och fritidsfiske (36)
 • Arter (243)
 • Avlopp (2)
 • Badvatten (310)
 • Fritidsbåtar (5)
 • Miljöhot (84)
 • Skyddade områden (50)
 • Anslag och bidrag (65)
 • Vägledningar (317)
 • Föreskrifter (32)
 • Lagstiftning (11)
 • Samordningsområden (78)
 • Havsplanering (34)
 • Miljöövervakning (35)
 • Data och statistik (29)
 • Kartor och Gis (27)
 • Miljömål och direktiv (71)
 • Konventioner (46)
 • Vårt uppdrag (171)
 • Regeringsuppdrag (62)
 • Remisser (27)
 • Yttranden (58)
 • Pressrum (13)
 • Organisation (38)
 • Jobba hos oss (3)
 • Kontakta oss (6)
 • Diarium (2)
 • Publikationer (421)
 • Bibliotek (8)
 • Medarbetarsidor (234)
 • Kalendarium (54)

 • Art (184)
 • Dokument (162)
 • Faktasida (1442)
 • Kalenderhändelse (54)
 • Nyhet (40)
 • Publikation (386)
 • Regeringsuppdrag (60)
 • Remiss (25)
 • Utlysning (19)
 • Vanlig fråga (170)
 • Yttrande (57)
 • Återrapportering (5)

 • Senaste veckan (28)
 • Senaste månaden (249)
 • Senaste året (1846)
 • Mer än ett år sedan (758)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: 1.2 A Abundans av häckande havsfåglar

1.2 A Abundans av häckande havsfåglar

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 B Abundans av övervintrande havsfåglar

1.2 B Abundans av övervintrande havsfåglar

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 C Abundans och trender för gråsäl

1.2 C Abundans och trender för gråsäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 D Abundans och trender för knubbsäl

1.2 D Abundans och trender för knubbsäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 E Abundans och trender för vikaresäl

1.2 E Abundans och trender för vikaresäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 F Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten - aborre och skrubbskädda

1.2 F Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten - aborre och skrubbskädda

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 G Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten – stor torsk

1.2 G Förekomst av nyckelart av fisk i kustvatten – stor torsk

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2.

Faktasida: 1.2 H Lekbiomassa (SSB) för alla pelagiska och demersala fiskar, 3.1 A Fiskeridödlighet (F), 3.2 A Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade populationer

1.2 H Lekbiomassa (SSB) för alla pelagiska och demersala fiskar, 3.1 A Fiskeridödlighet (F), 3.2 A Lekbiomassa (SSB) för alla kommersiellt nyttjade populationer

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C2, D3C1, D3C2.

Faktasida: 1.3 A Dräktighetsfrekvens hos gråsäl

1.3 A Dräktighetsfrekvens hos gråsäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C3.

Faktasida: 1.3 B Späcktjocklek hos gråsäl

1.3 B Späcktjocklek hos gråsäl

Indikatorn används för bedömning under deskriptor 1 om biologisk mångfald, för kriterium D1C3.