1. Publicerad: 22 december 2020

  Havs- och vattenmyndigheten beslutar årligen hur de för svenskt fiske tillgängliga pelagiska fiskemöjligheterna ska fördelas mellan olika kategorier av fiskelicensinnehavare. Inför år 2021 har följande kvantiteter avsatts till kust- och regionalkvoter på basen av beslut om kvottilldelning av EU:s jordbruks- och fiskeministrar 20 oktober 2020.

 2. Publicerad: 3 juli 2020

  Från och med 15 augusti gäller ändrade redskapsregler för fiske med bottentrål och snurrevad i EU-vatten i Skagerrak och Nordsjön. De ändrade reglerna innebär att vissa selektiva redskap ska användas vid bottentrålning. Beslutet har fattats av EU:s ministerråd för att minska fångster och fiskeridödlighet av torsk. Det är en del av beslutet kring fiskekvoter i Västerhavet.

 3. Publicerad: 15 januari 2021

  Vilka är de största utmaningarna Antarktis? Hur bidrar svensk forskning en bättre förvaltning? Välkommen till vårt digitala symposium den 23 februari.

 4. Publicerad: 15 januari 2021

  På onsdagen den 20 januari med start klockan 12.00 utför vi systemunderhåll. Det kan därför förekomma störningar på vissa e-tjänster. Bland annat kommer fiskerätt, e-journalen samt e-nota och sötvattensnota att påverkas.

 5. Publicerad: 17 december 2020

  EU:s fiskeministrar har nu beslutat om 2021 års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. De flesta kvoter sattes på preliminära nivåer eftersom Brexitförhandlingar fortfarande pågår. För EU-interna bestånd fastställdes slutliga kvoter för 2021.

 6. Publicerad: 7 januari 2021

  29 förlorade fiskegarn med en sammanlagd längd av nästan 16 kilometer och en vikt på nära 5,5 ton. Det har åtta yrkesfiskare med lika många båtar samlat upp från havsbotten mellan Öland och södra Skåne under 2020. Det är Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som har finansierat draggningarna. De syftar till att befria havsbotten från förlorade fiskeredskap – så kallade spökgarn.

 7. Publicerad: 11 januari 2021

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) föreslår att 10 procent av Sveriges havsområden värnas ytterligare i form av fiskeregleringar. Totalt handlar det om cirka 15 000 km2 i befintliga marina skyddade områden i Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet.

 8. Publicerad: 23 december 2020

  Den 7 december publicerade SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, en nyhet på sin webbsajt. Nu svarar HaV på artikeln.

 9. Publicerad: 23 december 2020

  I oktober hittades stillahavsostron med mörka blåsor på insidan av skalen vid ett forskningsprojekt utanför Lysekil på västkusten. Orsaken till dessa blåsor visade sig vara den invasiva, främmande och skalborrande havsborstmasken Polydora websteri.

 10. Publicerad: 5 januari 2021

  Finns det idéer inom din organisation till projekt som kan bidra till att förbättra havs- och vattenmiljöer? Nu finns stöd att söka. HaV utlyser medel från Havs- och vattenmiljöanslaget till skrivarstöd för att ta fram ansökan till EU:s LIFE-program under ansökningsåret 2021. Utlysningen är öppen för statliga myndigheter och andra offentliga aktörer.