1. Publicerad: 2 juli 2020

  Årets kvot av lax i ICES-delområde 31 i Östersjön bedöms inom den närmaste tiden vara uppfiskad. Från och med den 5 juli 2020 råder förbud mot visst svenskt fiske av lax i området.

 2. Publicerad: 30 oktober 2020

  Tätare samarbete mellan myndigheterna. Ökad digitalisering. Mer fokus på det olagliga och orapporterade fisket. Så vill Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Kustbevakningen (KBV) utveckla fiskerikontrollen.

 3. Publicerad: 3 juli 2020

  Från och med 15 augusti gäller ändrade redskapsregler för fiske med bottentrål och snurrevad i EU-vatten i Skagerrak och Nordsjön. De ändrade reglerna innebär att vissa selektiva redskap ska användas vid bottentrålning. Beslutet har fattats av EU:s ministerråd för att minska fångster och fiskeridödlighet av torsk. Det är en del av beslutet kring fiskekvoter i Västerhavet.

 4. Publicerad: 1 september 2020

  Onsdagen den 2:e september med start klockan 12:00 utför vi systemunderhåll

 5. Publicerad: 1 september 2020

  Förslaget innebär att det ska vara tillåtet att använda ytterligare en typ av trål i Skagerrak och Nordsjön, utöver de som anges i EU-förordning. Det föreslagna redskapet bedöms minska fångst av torsk betydligt.

 6. Publicerad: 22 maj 2020 Uppdaterad: 3 juli 2020

  HaV har fattat beslut om två ändringar i nationella fiskeregler. De ökar selektiviteten i fiske med bottentrål. Från och med 1 november ska Seltra med 300 mm panel användas i Skagerrak utanför trålgränsen vid fiske med maskstorlek 90 – 119 mm. På trålfiskeområden i Skagerrak och Kattegatt får lyftet bestå av Seltra-300 lyft.

 7. Publicerad: 16 juni 2020

  I samband med den rådande situationen med Covid-19 finns det nu möjlighet att söka stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet.

 8. Publicerad: 7 januari 2020

  Från och med januari 2020 behöver inte längre bottentrålar med artsorterande rist godkännas och plomberas av HaV före användning.