1. Publicerad: 29 april 2014 Uppdaterad: 25 januari 2016

    Havs- och vattenmyndigheten följer en rad forskningsprojekt som kan ge mer kunskap och nya redskap i förvaltningsarbetet inom hav, vatten och fiske.  

  2. Publicerad: 28 november 2016 Uppdaterad: 14 april 2020

    Water Co-Governance, WaterCoG, är ett Interreg-projekt med syfte att stärka lokalt engagemang och förbättra samarbete mellan olika aktörer i vattenförvaltningen. Sverige är ett av fem länder som är med.