Sökresultat

 • Tillstånd (3)
 • Vattenbruk (3)
 • Senaste året (3)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Visa fler
 • Vägledning (2)

 • Vägledningar (2)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (2)

 • Senaste månaden (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav

Vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav

Alla typer av vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav. Syftet är att främja en hållbar utveckling, så att nuvarande och kommande generationer kan garanteras en hälsosam och god miljö. Havs- och vattenmyndigheten har det nationella ansvaret för att ge tillsynsvägledning för vattenbruk inom miljöbalkens område.

Dokument: Fiskodling, Storsjön

Fiskodling, Storsjön

Ansökan om tillstånd till fiskodling i Storsjön avslås.

Faktasida: Genetiskt modifierade vattenlevande organismer

Genetiskt modifierade vattenlevande organismer

För att hantera genetiskt modifierade organismer (GMO) krävs en anmälan och/eller tillstånd från den ansvariga tillsynsmyndigheten.